h

Het "Westervoort gevuul" van CDA, D66 en VVD!

17 januari 2012

Het "Westervoort gevuul" van CDA, D66 en VVD!

Opslag van Kernafval
Op dit moment hebben meer dan 70 gemeenten in de gemarkeerde gebieden, waar Westervoort zich ook bevind, zich uitgesproken tegen de opslag van kernafval. Alleen al in onze directe regio hebben na de gemeenten Duiven en Zevenaar, ook de gemeenten Rheden en Arnhem zich uitgesproken tegen de opslag van kernafval.

SP Westervoort is de mening toegedaan dat door de CDA, D66 en VVD fracties in de gemeenteraad, er vanuit de regio geen eenduidig signaal naar Den Haag wordt gegeven.

De VVD schrijft op haar website: "Het niet steunen van de motie betekent niet dat VVD Westervoort vóór opslag van kernafval is. Indien er in de toekomst op enig moment een verzoek tot berging van kernafval aan de gemeente Westervoort zal worden gedaan, zal de VVD zich inzetten om voor de inwoners van Westervoort de dan beste oplossing te bereiken."

Voor SP Westervoort is dit geen optie. Het is bekend dat minister Verhagen opdracht heeft gegeven de mogelijkheden van het ondergronds opslaan van kernafval te onderzoeken. De criteria waaraan de bodem moet voldoen zijn vastgesteld. De gebieden die voldoen aan de criteria zijn bekend gemaakt. Het is nu het moment voor de lokale politiek om een standpunt in te nemen!

De SP begon met aandacht voor dit onderwerp te vragen d.m.v. een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders. De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben naar aanleiding van deze brief onze boodschap opgepakt en tot 2 keer toe een motie ingediend tegen de opslag van kernafval in en op Westervoorts grondgebied. Zoals bekend is deze motie beide keren niet door de fracties van CDA, D66 en VVD ondersteunt.

Het is voor SP Westervoort duidelijk hoe de standpunten van de diverse fracties in de raadszaal zijn.

De SP zal dit onderwerp dan ook buiten de raadszaal onder de aandacht blijven brengen om u als inwoner van de gemeente Westervoort de mogelijkheid te bieden om uw mening over dit onderwerp kenbaar te maken. Het is voor de SP ook duidelijk dat het solidairiteitsgevoel van de CDA, D66 en VVD fracties met zowel de regio als de eigen inwoners van Westervoort op dit onderwerp ver te zoeken is. Als u na het lezen van dit artikel deze mening deelt, kunt u dit hier kenbaar maken.

 

Brief aan B&W betreffende ondergrondse opslag van kernafval.
Westervoort kernafvalvrij.
CDA, VVD EN D66 stemmen tegen de motie van PvdA en GroenLinks
Win een megaton!
Ondergrondse opslag van kernafval in Westervoort? Geen probleem voor CDA, D66 en VVD!

 

U bent hier