h

Verkiezingsprogramma

 

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Dat is de slogan waarmee SP Westervoort de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in gaat. Want een beter, socialer en zorgzaam Westervoort doen we voor elkaar en met elkaar!

In 2014 is SP Westervoort direct gestart met 4 zetels in de raadgemeenteraad. Dat laat zien dat ook in Westervoort behoefte is aan een vuist tegen het rechtse geluid. Ook in deze gemeente zijn er veranderingen teweeg gebracht die veel negatieve gevolgen hadden voor de mensen en de samenleving.  Solidariteit en sociale rechtvaardigheid is ernstig onder druk gezet. Want naast de crisis, die voelbaar is geweest voor heel veel gezinnen, hebben juist ook de mensen, die van zorg afhankelijk zijn, grote klappen gehad door de bezuinigingen op zorg die het vorige kabinet Rutte had doorgevoerd. Opkomen voor iedereen, in het bijzonder voor de zwakkeren in onze samenleving, is wat wij doen. En zo is, dankzij de SP, het armoedebeleid, de juiste uitvoering van de WMO en de participatiewet op de politieke agenda van onze gemeente gezet.

De SP zal zich in onze gemeente ook de komende raadsperiode blijven inzetten om onze plannen en ideeën, gebaseerd op de drie SP kernwaarden: solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid, zoveel mogelijk te realiseren. Als het nodig is om daarvoor in het college zitting te nemen zullen wij zeker ook die verantwoordelijkheid nemen om onze idealen ten uitvoer te brengen.

U bent hier