h

Afdeling

De SP afdeling in Westervoort heeft ruim 110 leden, waarvan een kleine 20 leden zich ook actief inzetten voor de afdeling.
 
De afdeling zit, sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, voor de eerste keer in de geschiedenis van zowel de afdeling als de gemeente Westervoort, in de gemeenteraad en dat met meteen maar liefst vier raadsleden. Een resultaat om trots op te zijn!
 
De raadsleden hebben zich ten doel gesteld om de voorstellen van het College van B&W te toetsen aan de kernvisie van de SP. Pas als de voorstellen die toetsing doorstaan heeft, krijgt het de steun van de SP.
 
Uiteraard heeft de fractie uw steun en stem nodig. Laat uw stem niet alleen in het stemhokje horen maar laat ook aan fractie en bestuur van de afdeling in Westervoort horen wat u, met name op lokaal niveau, bezig houdt!

U bent hier