h

W M O ZIT DAT ZO? (5/5)

6 januari 2015

W M O ZIT DAT ZO? (5/5)

Foto: SP, Aleks Hermsen

De nieuwe WMO roept veel emoties maar ook veel vragen op. Vragen over wat de WMO eigenlijk is, of familie en buren verplicht zijn zorg op zich te nemen en over of -en hoe- je in beroep kan gaan tegen een beslissing. Verdeeld over vijf weken willen we over een aantal van die vragen informatie geven. Deze vijfde en laatste week:

"Krijg ik, als ik een hoog inkomen of groot vermogen heb, wel maatschappelijke ondersteuning?"

De gemeente mag cliënten geen ondersteuning weigeren, ook niet als mensen een hoog inkomen of groot vermogen hebben. Wel mag aan deze cliënten een hogere eigen bijdrage gevraagd worden maar deze mag nooit hoger zijn dan de maximale eigen bijdrage die in het het WMO uitvoeringsbesluit zijn vastgelegd. De gemeente mag wel een lágere bijdrage vragen. Wat de eigen bijdrage wordt is afhankelijk van inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. De bijdrage wordt geïnd door het CAK.

N.B. Dit geldt alleen voor maatwerkvoorzieningen, niet voor algemene voorzieningen. Het beleid voor de eigen bijdrage voor algemene voorziening moet nog nader worden bepaald, waarbij als enige wettelijke beperking geldt dat deze niet hoger mag zijn dan de kostprijs van de voorziening).

"Ik wil bezwaar maken middels een brief maar hoe stel ik zo’n brief op?"

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief, in Office Word format. U kunt deze downloaden.

Reactie toevoegen

U bent hier