h

Voortgang WMO in Westervoort?

9 december 2012

Voortgang WMO in Westervoort?

WMO in UitvoeringEr verandert veel met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Steeds meer zorgtaken van hogere overheden worden bij de gemeenten gelegd. Ook onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden overgeheveld naar de gemeente. Het kabinet heeft aangegeven dat de gemeenten deze zorgtaken met minder middelen (geld) moeten uitvoeren. Ook de gemeente Westervoort ontkomt hier niet aan. Om dit beleid uit te voeren zal de gemeente Westervoort keuzes moeten maken. De gevolgen hiervan kan u hard raken in de voor u noodzakelijke zorgbehoefte.

De SP afdeling Westervoort heeft meerdere pogingen ondernomen om van de gemeente Westervoort inzicht te krijgen hoe en op welke manier de gemeente denkt om te gaan met deze nieuwe taken en welke keuzes de gemeente maakt.

Een belangrijk onderdeel hiervan is o.a. hoe de gemeente haar zorgaanbieders selecteert. Is prijs hierbij het belangrijkste of gaat de gemeente ook voor kwaliteit? Welke samenwerkingsverbanden spelen een rol in de keuze van zorgaanbieders?

Tot op heden is er door de gemeente Westervoort geen informatie verstrekt. De SP Westervoort vindt dit onacceptabel en heeft het College van Burgemeester en Wethouders in een brief om openheid van zaken gevraagd.

Brief aan B&W betreffende WMO

U bent hier