h

EINDELIJK ZICHT OP EEN SNELLE SLUITING VAN DE ASFALTCENTRALE BRUIL

7 juli 2009

EINDELIJK ZICHT OP EEN SNELLE SLUITING VAN DE ASFALTCENTRALE BRUIL

De provincie Gelderland, de gemeente Wageningen en BRUIL infra bv praten over een versnelde oplossing voor de problematiek rond de asfaltcentrale in Wageningen. De aanleiding hiervoor is een voorstel van Bruil om de asfaltfabriek in Wageningen aan het einde van dit jaar te sluiten. De provincie, gemeente en Bruil verwachten dat definitieve afspraken hierover na de zomer gemaakt kunnen worden.

Bruil moet weg uit Wageningen omdat het bedrijf op een ongelukkige locatie ligt. De asfaltcentrale ligt namelijk dicht bij het stadscentrum, met veel woningen op korte afstand. Het vrachtverkeer voor Bruil komt dwars door woonwijken en het transport van asfalt gebeurt ook steeds vaker 's nachts, omdat wegwerkzaamheden vaak buiten de normale daguren plaatsvinden. Ook wordt er door inwoners van de omliggende wijken stof-, geur- en geluidshinder ervaren.

In 2006 spraken Bruil, de provincie Gelderland en de gemeente Wageningen af dat de asfaltcentrale voor 31 december 2009 verplaatst zal worden. Na de bouw van een nieuwe centrale op een andere locatie zou de fabriek in Wageningen verdwijnen. Bruil heeft daarvoor een locatie op het Arnhemse bedrijventerrein Koningspleij aangeboden gekregen. Voorafgaand aan een daadwerkelijke verplaatsing moeten een aantal wettelijk verplichte procedures worden doorlopen. Deze procedures nemen minimaal twee jaar in beslag.

KWS Infra bv, de moedermaatschappij van Bruil, verwacht binnenkort ook eigenaar van een asfaltcentrale in Doetinchem te worden. Deze heeft voldoende capaciteit om voor de komende jaren te voorzien in de vraag naar asfalt. Dat betekent dat de asfaltcentrale in Wageningen al kan verdwijnen voordat een nieuwe centrale elders is gerealiseerd. De provincie Gelderland, de gemeente Wageningen en BRUIL infra bv onderhandelen de komende maanden over de exacte voorwaarden waaronder de asfaltcentrale in Wageningen al eind van dit jaar gesloten kan worden.

De betrokken partijen zijn blij met de op handen zijnde doorbraak. Gedeputeerde Verdaas van de provincie Gelderland: "Bruil zat in Wageningen op een zeer ongelukkige plek. Het is vooral voor de omwonenden goed nieuws dat de asfaltcentrale eind dit jaar de deuren sluit".

Wethouder Stadhouders van de gemeente Wageningen: "Ik ben blij met de kans die zich nu voordoet om de asfaltcentrale volgens de afspraken nog dit jaar te sluiten. Daarmee is een belangrijke belemmering voor de herinrichtingsplannen voor de Rijnhaven weggenomen. Ook komt er nu eindelijk een einde aan de overlast voor de bewoners in de omgeving. Kortom een positieve impuls voor Wageningen."

Adjunct-directeur Van Woensel van BRUIL infra bv: "Er is nu een mogelijkheid voor handen om gezamenlijk de ongewenste situatie in Wageningen te beƫindigen."

Voor meer informatie:
Provincie Gelderland: Stijn Verbruggen, 06 - 50273377 (woordvoerder van gedeputeerde Verdaas)
Gemeente Wageningen: Saskia Verhoef, 0317 - 492508 (communicatieadviseur sector Ruimte)
BRUIL infra bv: Alfons van Woensel, 0318 - 627700 (adjunct-directeur)

U bent hier