h

SP bedankt de politieke partijen voor hun steun.

30 oktober 2008

SP bedankt de politieke partijen voor hun steun.

Er is (eindelijk) de nodige opwinding ontstaan, in Westervoort, over de vaststaande plannen om de asfaltfabriek van Bruil over te plaatsen van Wageningen naar Arnhem.

Toen de SP in Westervoort daar op 12 juni 2007 een informatieavond over belegde, zat de zaal vol met belanghebbenden. De Westervoortse politici daarentegen lieten het toen voor een groot deel afweten. Nu ze voor een voldongen feit geplaatst worden, komen zij met allerlei ideeën.
Alle politieke partijen plus B&W hebben nu eindelijk door dat deze verhuizing tegen de wil van de Westervoortse bevolking gaat gebeuren. Zij nemen nu het standpunt van de SP over. Bravo, mensen ga zo door, vele handen verzetten veel werk. Probeer met z'n allen datgene recht te maken wat krom is. En zoals u verwachten kan van de SP gaan we door met actievoeren. We blijven net zolang doorgaan totdat het gemeentebestuur van Westervoort er voor gaat zorgen dat de asfaltfabriek niet op zo’n korte afstand van Westervoort gebouwd zal gaan worden.
Door de start met de actie, van de SP, om de asfaltfabriek weg te houden bij Westervoort zijn uit de bevolking veel reacties naar Gemeente en Provincie losgekomen. Dit is het zoveelste bewijs dat de SP in Westervoort hard nodig is in de raad en in het college.
Dat is alleen mogelijk met uw steun. Voor meer informatie SP_Westervoort@tomaatnet.nl. Tel. 06-53516063

Bert Brood,
Ledenwerkgroep SP Westervoort

U bent hier