h

Nieuws van de afdeling

14 februari 2019

Meer lokale werkgelegenheid en beter milieu door intensievere samenwerking gemeenten Westervoort/Duiven en 2Switch.

Foto: Peter Gompelman

De gemeenten Westervoort/Duiven gaan nog intensiever samenwerken met 2Switch op het gebied van afvalinzameling. Hiervoor hebben de wethouders van beide gemeenten en de directeur van stichting 2Switch  hun handtekening gezet onder het nieuwe contract voor de komende vijf jaar. 

Lees verder
14 februari 2019

Wethouder Rob Raaijman loopt stage (1)

Foto: SP
Er is iets nieuws gaande in Westervoort. Om beter in zicht te krijgen wat er speelt in de maatschappij, en dan met name wat er in je portefeuile zit, gaan wethouders stage lopen. Wablief? Ja u leest het goed! Stage lopen, ervaring opdoen, kennis opdoen van wat er in het werkveld gebeurt.Lees verder
12 februari 2019

ONBEGRIP BIJ OPPOSITIE OVER MOTIE KADERS WONINGBOUWNOTITIE!

De afgelopen raadsvergadering, 4 februari 2019, was er nog al wat ophef ontstaan bij de oppositie betreffende onze houding over de Woningbouw-notitie. Wij hebben deze notitie beschouwd als een soort van voorbode op de stukken die inhoudelijk ingaan op de zaak. Zoals ook aangegeven werd door de wethouder. Om algemene richtlijnen mee te geven heeft de SP samen met CDA en D66 een aantal kaders opgesteld waaraan toekomstige inhoudelijke stukken getoetst zullen gaan worden.

Lees verder
21 december 2018

2018 - 2019

9 december 2018

SP OPENT GLUHWEINAVOND VOOR BEWONERS HEILWEG/VICARIJE!

Foto: Karlo Bolder / Westervoort Plaza

Donderdagavond 6 DECEMBER was er een gezellig samenzijn van buurtbewoners van de Heilweg/Vicarije

Lees verder
27 november 2018

Meer slagkracht in de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Gemeenten in de regio Gelderland-Midden zetten steeds meer bestuurlijke instrumenten in om ondermijning door criminelen tegen te gaan. Dat bleek tijdens een tweedaagse conferentie van burgemeesters, politie, OM, provincie, het RIEC, de belastingdienst, veiligheidsregio en Defensie. ‘Drie jaar geleden sloten we op dezelfde plek in Ellecom de handen ineen om een vuist te maken tegen de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Daar heb je een lange adem voor nodig, maar je ziet dat we als overheid weerbaarder worden,’ zegt burgemeester Arend van Hout, die de stuurgroep Samen Weerbaar voorzit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier