h

Nieuws van de afdeling

8 juli 2019

Gifspot Gelderse Rivieren

Tweede Kamerlid Cem Lacin geeft startschot actie GifSpot Gelderse rivieren

Lees verder
2 juli 2019

Voorjaarsnota 2019

Foto: SP

Algemene Beschouwingen voorjaarsnota 2019 zijn door de raad besproken op 1 juli 2019. Het was een lange en productieve avond. Beide moties die door de SP zijn ingediend ( Mantelzorg compliment en Right to Challenge ) zijn aangenomen. Hier onder vind u de beschouwing zoals wij deze hebben voorgedragen.

Lees verder
29 mei 2019

Grote uitdaging voor de SP, inwoners en gemeente Westervoort.

Foto: Peter Gompelman

De meerderheid van de Eerste Kamer stemde in met de Klimaatwet. De wet legt voor het eerst klimaatdoelstellingen wettelijk vast. Daarnaast voert de wet een mechanisme in dat ervoor zorgt dat de overheid die klimaatdoelen ook gaat halen.

Lees verder
26 april 2019

Terwijl wij hier over vrede praten ......

Foto: SP

Als afdelingsvoorzitter ben ik op 13 april jl. aanwezig geweest bij de Vredesdag 2019 in pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Een dag georganiseerd door de SP en de jongeren organisatie ROOD. 

Lees verder
15 april 2019

Handtekeningen gezet onder het Convenant Armoedebestrijding Westervoort.

In deze overeenkomst spreken alle partners af om intensief samen te werken bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Westervoort. Ik ben hier heel blij mee! Inwoners zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hun leven en financiële situatie. De gemeente blijft het vangnet voor mensen die het niet zelfstandig redden en daar hulp bij nodig hebben. Fijn dat alle partners hierin gaan samenwerken, want natuurlijk willen we armoede (zoveel mogelijk) voorkomen. Een van de plannen is om kinderen, dus al op jonge leeftijd, voor te lichten zodat ze een goed besef hebben hoe ze met geld om zouden moeten gaan. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier