h

Nieuws uit 2019

10 december 2019

VN-verdrag handicap (inclusieagenda 2020)

Foto: VNG / VNG

Op 9 december 2019 is de inclusieagenda behorende bij het VN-verdrag handicap aangenomen door de Raad van de gemeente Westervoort. Via onderstaande link naar de nieuwsbrief van de Gehandicapteraad Westervoort kunt u op eenvoudige wijze op de hoogte komen van de inhoud.

Lees verder
12 november 2019

Verlaging Hondenbelasting een feit!

Foto: Maarten Wolterink / Maarten Wolterink

Al jaren strijd SP Westervoort er voor de hondebelasting te verlagen of in zijn geheel af te schaffen. De SP vindt het helemaal verkeerd om meer belasting te vragen dan voor het beoogde doel nodig is, waarbij het overtollige geld gebruikt wordt om andere leuke dingen te doen. Wat over is moet terug naar de belastingbetaler. In de voorjaarsnota 2019 heeft de gemeenteraad, op aandringen van de SP, besloten om de opbrengst van de hondenbelasting in lijn te brengen met de kosten die hiervoor worden gemaakt. Dit houdt in dat de opbrengsten van de hondenbelasting alleen nog maar gebruikt mogen worden ten behoeve van de honden. (Opruimen hondepoep, onderhoud uitlaat velden, etc) Dat heeft geresulteerd in een verlaging van de opbrengt met € 18.250,00 op basis van de opbrengsten 2018. Hierdoor worden de tarieven met 14,3% verlaagd. De tarieven voor 2020 worden wel verhoogd met de verwachte inflatie van 1,4%.

Lees verder
12 november 2019

Motie Voedselbank

Foto: Gemeente Westervoort

Tijdens de raadvergadering op 11 november is de door ons samen met GroenLinks, PvdA en CDA ingediende motie voor financiële steun aan de voedselbank Arnhem met raadsbrede steun aangenomen.

Lees verder
4 november 2019

UITNODIGING: ALV SP DUIVEN-WESTERVOORT

Foto: SP Westervoort

Uitnodiging

Lees verder
10 september 2019

Week van de alfabetisering

Foto: SP / Rob Raaijman

Het is de week van de alfabetisering en in deze actie is daarvoor op het plein voor het gemeentehuis een speciale koek-bak installatie geplaatst waar letters in gebakken worden.
En als u dit leest dit en realiseert u zich waarschijnlijk niet wat een immens voorrecht het is als je deze tekst gewoon kunt lezen. Kent u mensen die hierbij nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bel dan 0800-0234444 of ga op het internet naar www.daarhebjerechtop.nl

Lees verder

Pagina's

U bent hier