h

Nieuws uit 2013

3 mei 2013

SP vraagt Vivare om duidelijkheid voor huurder en gemeente

Woningcorporatie VivareDe SP afdelingen Westervoort en Duiven hebben Woningcorporatie Vivare, middels onderstaande brief, om duidelijkheid gevraagd wat de 'verhuurdersheffing' per 1 juli a.s. gaat betekenen voor huurder en gemeente!
In reactie op deze brief heeft Woningcorporatie Vivare de SP afdelingen Westervoort en Duiven op 16 mei a.s. uitgenodigd voor een gesprek waarin zij toezegt alle vragen te beantwoorden. Middels deze website zal hier verslag van worden gedaan.

Lees verder
10 april 2013

HERINDELING; STANDPUNT VAN DE LIEMERSE SP AFDELINGEN

Maandag 15 april vergaderen de gemeenteraden van Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden en Westervoort over de Liemerse samenwerking. Hierbij kunnen verschillende scenario’s worden gekozen. De keuze die hier gemaakt wordt, is belangrijk voor een aantal zaken in de toekomst.Streeklbord De Liemers

Lees verder
8 april 2013

Onzichtbare mensen....

Zaterdag 6 april was in Den Haag de "Mars van de Zorg". Deze manifestatie en protest tegen de afbraak van o.a. de thuiszorg was georganiseerd door de AbvaKabo FNV.Ruim 6000 mensen waren zaterdag bijeen gekomen om te demonstreren tegen de plannen om de thuiszorg af te breken. Tussen deze grote groep mensen liepen ook SP'ers uit Westervoort mee. De kleur tomaatrood domineerde in deze mars. Het mag duidelijk zijn. Komt men aan de zorg, dan is de SP een factor waar de degens mee gekruisd moet worden. Naar aanleiding van dit thema heeft onze eigen WeSP weer een pakkende column geschreven over "Onzichtbare mensen...."

Lees verder
19 maart 2013

HERINDELING? VRAAG DE BURGER OM ZIJN MENING!

SP Westervoort, Duiven en Zevenaar willen een raadplegend referendum bij besluitvorming herindeling Liemerse gemeenten.

Streekbord de Liemers

SP Duiven gaat daarom maandag, 18 maart, als eerste van de Liemerse SP afdelingen in de gemeenteraad een motie indienen om bij besluitvorming over gemeentelijke herindeling eerst een raadgevend referendum te houden. SP Zevenaar zal bij de eerstvolgende mogelijkheid een motie van gelijke strekking indienen en SP Westervoort, die niet vertegenwoordigd is in de raad, zal via het inspreekrecht de gemeenteraad en het college om draagvlak vragen. ›

Lees verder
5 maart 2013

SP cliënt onderzoek “Ondersteuning in het huishouden”.

Er is veel onrust onder zowel de cliënten als de medewerkers van thuiszorgorganisaties. Er staan draconische bezuinigingen aan te komen.

Lees verder
26 februari 2013

Voortbestaan Zwembad In Gevaar?

SchoolzemmenIedere inwoner van Westervoort is trots op wat wij zoal aan faciliteiten hebben in ons dorp.

Lees verder

Pagina's

U bent hier