h

Nieuws uit 2012

14 juni 2012

SP roept op tot protest tegen verhoging eigen risico!

zorg
Kamerlid Renske Leijten roept iedereen op die zich wil verzetten tegen de verhoging van het eigen risico naar 350 euro om zich te melden. Op een speciale actiesite verzamelt ze reacties op het verhogen van het eigen risico. Ook wil Leijten weten wat de persoonlijke gevolgen zijn voor mensen. Leijten: ‘De verhoging van het eigen risico is één van de beruchte maatregelen van het Kunduz-akkoord. Het voorstel wordt nu in twee weken door de Tweede Kamer gedrukt en dat verdient protest’.

Lees verder
8 mei 2012

CURSUS "POLITIEKE BASISVORMING"

Waar komt de SP eigenlijk vandaan en hoe heeft ze zich als politieke partij ontwikkeld? Wat willen SP’ers eigenlijk, wat is hun visie op de samenleving en waar komt die vandaan? En hoe brengt de SP dit alles in praktijk?

Lees verder
8 mei 2012

Het opschorten van de huishoudtoets met een "maar"

Meerdere vraagtekens over huishoudtoetsDe Colleges van B&W van de vier Liemerse gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar hebben besloten om de voorbereidingen in verband met het invoeren van de huishoudtoets voor mensen met een bijstandsuitkering voorlopig op te schorten. Dit geldt echter niet voor nieuwe aanvragen. Inwoners die vanaf heden een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering worden in behandeling genomen inclusief de huishoudtoets! Wanneer blijkt dat een aanvrager niet in aanmerking komt voor een uitkering in verband met de huishoudtoets, dan wordt deze aanvraag zolang geparkeerd. In individuele gevallen kan daarbij maatwerk worden toegepast.

Lees verder
29 april 2012

SP Westervoort en de nieuwe bijstandswet

De nieuwe Wet Werk en Bijstand (Wwb) treedt per 1 juli in werking. Vanaf deze datum worden de gezinsinkomens bij elkaar opgeteld om te bepalen of iemand nog recht heeft op een (aanvullende) bijstand uitkering van de gemeente. Per huishouden wordt er dus een gezinsuitkering verstrekt. Deze wet zal voor vele gezinnen dramatische gevolgen hebben. Inwonende kinderen met een inkomen uit werk of uitkering boven de gestelde criteria in de wet, zullen de ouders moeten onderhouden. Kansen om te sparen voor de eigen toekomst wordt nihil. Ditzelfde geldt ook voor overige gezinsleden als een inwonende ouder, broer of zus.

Lees verder
13 april 2012

SPOEDEISENDE HULP: MELD UW ERVARINGEN OP HET MELDPUNT

Per 1 april is de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis in Zevenaar definitief gesloten. De Liemerse afdelingen van de SP hebben zich vanaf het moment dat de plannen van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis bekend werden met hand en tand verzet tegen deze sluiting.

Er zijn handtekeningen ingezameld, moties ingediend in de gemeenteraden en er is een demonstratie geweest bij het ziekenhuis.

Lees verder
21 maart 2012

Het "wij" gevuul van B&W

Menig Westervoortse burger kan zich geen uitje meer naar o.a. de bioscoop veroorloven of heeft problemen om de noodzakelijke eigen bijdrage van de (GGZ) Zorg op te brengen. Er wordt snoeihard ingegrepen in het welzijn van vele Westervoortse inwoners. Niet alleen door de rijksoverheid, maar ook door ons lokaal bestuur. Denk hierbij o.a. aan de keuzes die de gemeente maakt in de WMO. Ondanks dit alles gaat ons voltallig College van Burgemeester en Wethouders naar het dure 100 jarig VNG jubileum feest.
Uitgaven VNG Feest
De kosten van bijna 800 euro per persoon is voor het college geen belemmering. Burgemeester Jos Geurkens: "Wij gaan doelbewust allemaal. Het is onze moederorganisatie en dan mag 100 jaar best gevierd worden. Andere jaren zijn we wel terughoudend en ging niet iedereen."
In de afgelopen periode heeft de SP meerdere keren zichtbaar gemaakt dat het "wij" gevoel van ons gemeente bestuur en de omliggende gemeenten vaak ver te zoeken is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier