h

Nieuws uit 2011

13 juni 2011

Bezuinigingen pgb

Het kabinet Rutte gaat fors snoeien in het persoons gebonden budget (pgb). Het pgb wordt een alternatief voor opname in een zorginstelling. Anders gesteld, indien men geen recht heeft voor opname in een gehandicapteninstelling, verzorgings- of verpleeghuis, vervalt het recht op het pgb. De verantwoordelijkheid van zorg buiten deze instellingen, wordt ondergebracht bij de gemeente. Voor velen betekent dit, dat men een beroep moet doen op mantelzorgers, zoals familie en vrienden. Het wordt heel pijnlijk als er onder deze omstandigheden in de directe omgeving geen mantelzorgers beschikbaar zijn.

Lees verder
5 juni 2011

Het bestuursakkoord en de gemeente Westervoort

Op 7 en 8 juni a.s., is de algemene ledenvergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De vakbonden en de oppositie hebben grootschalige demonstraties aangekondigd. Het meest spraakmakende agenda punt is de stemming over het bestuursakkoord. Hierin staan zeer omstreden maatregelen, welke met name de mensen aan de onder- en zijkant van de maatschappij zullen raken. Kort gesteld, het raakt de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Er is al zoveel verzet tegen het bestuursakkoord, dat de VNG nu zelf het voorstel doet dat de leden het bestuursakkoord gaan steunen, met uitzondering van het onderdeel Werken naar vermogen. Het is toch de VNG zelf geweest, welke aan de onderhandelingstafel heeft gezeten met het kabinet wat geleid heeft tot dit bestuursakkoord.


bestuursakkoord

Lees verder
30 mei 2011

Duiven kernafval vrije gemeente

De gemeente Duiven heeft vandaag een motie aangenomen, waarmee men een duidelijk signaal afgeeft naar Den Haag. Binnen de gemeente grenzen van Duiven is er geen plaats voor ondergrondse opslag van kernafval. De lokale SP afdeling van de gemeente Duiven heeft hier een voortrekkersrol in gespeeld. De SP afdeling Westervoort feliciteert de SP afdeling Duiven, dat ze samen met GroenLinks en de PvdA, dit succes hebben binnen gehaald. Dit succes is alleen mogelijk geweest door goed naar de eigen mede burgers te luisteren en vastberadenheid te tonen. Men heeft zich niet uit het veld laten slaan toen de motie in een eerdere stemming geen meerderheid haalde.

Lees verder
19 mei 2011

'ISLAMITISCH STEMVEE'

Dit is welliswaar geen Westervoorts nieuws. Het onderwerp heeft ook niets met de Partij voor de Dieren, ritueel slachten of megastallen van doen. Echter gezien de resultaten van de laatste verkiezingen, vindt de SP Westervoort dat dit toch onder de aandacht moet worden gebracht aan de inwoners van ons dorp.

Lees verder
2 mei 2011

Informatiemarkt Station Westervoort

Stations WC

In het gemeentehuis vindt op 12 mei a.s. een informatiemarkt plaats.

Lees verder
1 mei 2011

De SP in Westervoort heeft een telefonische hulpdienst.

Zoals de meeste SP-afdelingen heeft ook de afdeling Westervoort een Hulpdienst opgezet. Heeft u problemen met de uitvoering van de WMO? Of heeft u problemen met een (uitkerings) instantie of verhuurder? Als dan het moment aanbreekt dat u het gevoel krijgt dat u met de rug tegen de muur staat, dan zit de schrik er vaak goed in.
Schrik
De medewerkers van de Hulpdienst helpen u met informatie en advies, vullen formulieren voor u in en wijzen u indien nodig naar mensen die u verder kunnen helpen. Klik hier voor meer informatie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier