h

Nieuws uit 2011

15 juli 2011

Station Westervoort en een openbaar toiletvoorziening

In de afgelopen periode hebben zich tal van geruchten de ronde gedaan over het wel of niet realiseren van een openbaar toiletvoorziening op het station Westervoort.


Openbaar toilet

De SP heeft het initiatief genomen om eens wat dieper in te zoomen op het openbaar toilet en heeft gesprekken gevoerd met de projectleider van de gemeente de heer Niels Zondag, de Manager van de Stadsregio in Nijmegen de heer Cor Hartogs en de projectmanager van Pro-Rail de heer Gerrit Geertjes.

Lees verder
11 juli 2011

Gemeente Raad: Horen, zien en zwijgen over kernafval opslag

De SP in Westervoort maakt zich grote zorgen. Waarom? Omdat tijdens de gemeenteraad vergadering van 4 juli jl., duidelijk is geworden dat de politieke partijen in de gemeenteraad geen interesse en initiatief hebben getoond of er onder de Westervoortse bodem in de toekomst een nucleaire afvalbelt komt te liggen of niet. Geen partij vond het nodig over dit onderwerp na te denken.


Horen, zien en zwijgen over kernafval

Het college van B&W zag de noodzaak pas in om te reageren, nadat de SP gevraagd heeft wat de gemeente gaat doen betreffende dit onderwerp. Als het om de veiligheid van haar burgers gaat, mag de burger een actievere houding verwachten. Andere gemeenten schijnen zich wel bewust te zijn van de grote milieu- en gezondheidsrisico’s die de opslag van kernafval met zich meebrengt.

Lees verder
7 juli 2011

Gemeenteraadvergadering van 4 juli 2011

"Het in stand houden van het openbare rozenperkje" is alles bepalend voor de leefbaarheid van Westervoort anno 2011

Lees verder
30 juni 2011

Raad van Bestuur Rijnstate breekt belofte!

SEH in de nacht gesloten.Op 13 januari heeft de raad van bestuur van Rijnstate, in reactie op een eerdere bezorgde brief van de SP, beloofd de acute 24 uurszorg in Zevenaar te waarborgen. Anderhalf jaar verder wordt, kort voor de vakantie, besloten om de SEH (Spoed Eisende Hulp) van Ziekenhuis Zevenaar per 01-09-2011 ’s nachts te sluiten. De SP is van mening dat dit niet mag gebeuren en heeft opnieuw een brief naar de raad van bestuur gestuurd waarin verzocht wordt, in het belang van alle Liemerse bewoners, dit besluit terug te draaien.

Lees verder
26 juni 2011

Brief aan B&W over opslag kernafval.

Op vervolg van het voorgaande artikel over mogelijke ondergrondse opslag van kernafval, heeft SP Westervoort een brief verstuurd aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westervoort. In deze brief wordt het gemeentebestuur dringend verzocht om zich uit te spreken tegen de plannen van het kabinet voor deze riskante vorm van opslag. De genoemde Boomse Kleilagen die voldoen aan de gestelde criteria voor ondergrondse opslag van kernafval, zijn de 4 gemarkeerde gebieden op het plaatje hieronder. Onze gemeente ligt in het gemarkeerde gebied II.

Lees verder

Pagina's

U bent hier