h

Nieuws uit 2011

12 oktober 2011

Gemeenteraadsvergadering van 12 oktober 2011

1e behandeling Programmabegroting 2012

Lees verder
28 september 2011

3233 handtekeningen voor trein-wc's

Het actiecomité Treinen met Toilet, reizigersvereniging Rover en de politieke partijen 50Plus en SP gaan woensdagochtend 3233 handtekeningen voor toiletten in de Gelderse treinen overhandigen aan het provinciebestuur.


Actie toilet in de trein

>Klik hier voor het hele artikel.

Lees verder
28 september 2011

Westervoort Post: Motie in raad voor afkeuring opslag van kernafval in Westervoort

De PvdA-fractie dient een motie in om het opslaan van kernafval in de gemeente te voorkomen. Daarmee geven de sociaal democraten een vervolg aan het initiatief van de SP die (nog*) niet in de Westervoortse gemeenteraad is vertegenwoordigd, maar eerder dit jaar de politiek wel opriep om zo’n afkeuring uit te spreken.

Klik hier om het hele artikel te lezen (pdf)

Lees verder
25 september 2011

In de Raad heeft de SP Westervoort een volger

En haar naam is de PvdA! De PvdA heeft gevolg gegeven aan onze brief van 25 juli 2011. Hiermee verbreekt de PvdA eindelijk het horen, zien en zwijgen over het wel horen en lezen van mogelijke ondergrondse opslag van kernafval, maar er eerder toch voor gekozen had om er over te zwijgen. In deze brief vraagt de SP Westervoort namelijk aan de Burgemeester en Wethouders om met instemming van de Gemeente Raad, stelling te nemen tegen het ondergronds opslaan van kernafval.


Horen, Zien en Zwijgen

De SP wil niet dat overheden kernafval opslaan onder de bodem van onze gemeente, maar ook niet elders in Nederland of zoals laatst bekend werd in België. Nu maakt de provincie Noord Brabant zich ernstig zorgen over mogelijk dreigende radioactieve vervuiling van grondwater. Afgelopen week zijn de plannen van België voor ondergrondse opslag van kernafval in het grensgebied België-Nederland bekend geworden.

Lees verder
20 september 2011

Nachtsluiting SEH Ziekenhuis Zevenaar nog niet van de baan!

In een gesprek dat de drie Liemerse afdelingen van de SP op maandag, 19 september, met de Raad van Bestuur van ziekenhuis Rijnstate hebben gevoerd blijft de directie voornemens de Spoedeisende Hulp per 1 december 2011 toch “tijdelijk” tussen 22.00 uur en 8.00 uur te sluiten.


SEH Ziekenhuis Zevenaar

Lees verder
20 september 2011

ACTIEDAG STOP DE STAPELINGStop de stapeling mars

De Westervoortse leden van de SP lopen mee in de mars van het Plein naar het Malieveld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier