h

Nieuws uit 2011

23 november 2011

Minister Schippers laat SEH Zevenaar en inwoners Liemers vallen!

Henk van Gerven SP Kamerlid Henk van Gerven heeft minister Schippers (VVD) opgeroepen om sluiting van de SEH van Ziekenhuis Zevenaar te voorkomen.
De minister wil niet aan deze oproep tegemoet komen. Zij vindt dat er wordt voldaan aan de 45 minuten norm. Daarmee laat ze niet alleen de SEH Ziekenhuis Zevenaar, maar ook de inwoners van de Liemers vallen. Klik hier om het hele artikel te lezen.
Op 1 december gaan de Liemerse SP afdelingen gezamelijk actie voeren tegen de sluiting van de SEH en de verdere afbraak van Ziekenhuis Zevenaar. Wij roepen de bevolking op om ons te ondersteunen in deze actie.

Lees verder
21 november 2011

SP Westervoort verbijsterd over sluiting spoedeisende hulp!

De Raad van Bestuur (RvB) van Rijnstate heeft vrijdag 18 november te kennen gegeven dat met ingang van 1 april 2012 de Spoed Eisende Hulp van het Ziekenhuis Zevenaar definitief dicht gaat! Deze keer niet alleen door het te kort aan SEH specialisten, maar ook door financiële redenen.

SEH Ziekenhuis Zevenaar

Hierbij beroept de RvB zich ook op het volgende:
"Uitgaande van de bereikbaarheidsnorm van 45 minuten is er voldoende SEH-capaciteit voor de inwoners van De Liemers beschikbaar, ook wanneer de SEH-functie uit Zevenaar verdwijnt."

Lees verder
20 november 2011

SP volgens peil.nl op 27 zetels

De SP is één van de weinige partijen welke over de laatste 6 maanden een vrijwel alleen maar steigende (rode) lijn laat zien.

ontwikkeling peiling sinds kabinet rutte
Het uitdragen waar de SP politiek voor staat slaat aan. Hierdoor groeit het vertrouwen in de SP alszijnde een stabiele en geloofwaardige factor in deze onstuimige tijd!

Lees verder
17 november 2011

Premie ziektekostenverzekering en eigen bijdrage 2012 fors omhoog

Zorg voor elkaar. Een betaalbaar zorgstelsel voor iedereen: Een sociaal alternatief!

Lees verder
17 november 2011

Nieuw afdelingsbestuur

In de ledenvergadering van woensdag 16 november, is er een nieuw afdelingsbestuur gekozen.


ledenvergadering

Het is een informatieve bijeenkomst geweest, waarbij de aanwezige leden kennis konden nemen van de activiteiten van de afdeling. Tijdens dit overleg was er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Er was een levendige discussie omtrent het thema Europa en dan met name de rol van het ESM. De avond werd afgesloten met een drankje. Het nieuw gekozen bestuur bedankt de leden voor hun interesse en vertrouwen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier