h

Standpunt SP inzake Park Steenderens

Park Steenderens.

Westervoort heeft met park Steenderens een erg mooi park, een schakel tussen het dorp en het Horsterpark.

Het park is ongeveer 30 jaar oud maar er is nauwelijks jaarlijks onderhoud geweest waardoor het park nu aan het dichtgroeien is.

Een park verjongen kan op meerdere manieren. Het college heeft er voor gekozen om dit te doen door heel veel bomen te kappen en erg veel struikpartijen te verwijderen.

De SP had (en heeft dat vorig jaar al aangegeven) liever gezien dat de verjonging van het park geleidelijk uitgevoerd zou worden.

Veel minder bomen kappen maar juist waar het mogelijk is deze te snoeien. Alleen de bomen die echt niet meer te redden zijn zouden dan moeten dan wijken. Voor de struiken geldt precies het zelfde verhaal, geleidelijk verjongen over een tiental jaren.

Wat betreft de waterpartijen: deze moeten inderdaad uitgebaggerd worden. Maar verwerk het slib dan niet op locatie maar voer het af, naar een daarvoor geschikte plaats. Dit zal naar onze mening de biodiversiteit bevorderen omdat er dan geen verstikking van de bodem zal ontstaan.

Vanwege bovenstaande heeft GroenLinks samen met de SP afgelopen maandag 11 juli 2016 een motie ingediend om recht te doen aan het flora en Fauna onderzoek (dit was in 2015 nog niet beschikbaar) en de wens van de vele mensen die de petitie 'red het park Steenderens' hebben ondertekend. Deze motie gaf het college de mogelijkheid om alsnog aan de wens van velen tegemoet te komen, zonder diegene die zich de laatste twee jaar hebben ingespannen om van het Park een nieuw maar in hun ogen móói park te maken.

Helaas heeft de wethouder ervoor gekozen om de werkgroep en de betrokken ambtenaar in bescherming te nemen en verder te gaan op de ingeslagen weg.

Dit is een keuze die onze fractie respecteert maar wel betreurd. Onze fractie hoopt en vertrouwd erop dat onderdelen uit de petitie en de motie van GroenLinks en de SP toch overgenomen zullen gaan worden in een aangepast plan van aanpak. Hierdoor kan dan nog vele jaren genoten worden van een mooi park, waar veiligheid, recreatie en natuur samen kunnen gaan.

Namens de fractie van de SP Westervoort

Fractievoorzitter; Eef van Baarsen.

U bent hier