h
26 mei 2018

Kleur Westervoort Rood

Foto: Google maps / Google maps

Afgelopen zaterdag, 26 mei, was de aftrap van onze actie ‘Kleur Westervoort rood’. Met een verkiezingsbelofte dat wij de politiek dichter bij de Westervoorters wilden brengen in combinatie met nieuwe actieve leden willen en kunnen wij weer de aandacht richten op waar die aandacht hoort: bij u, de inwoners van Westervoort.

Lees verder
1 mei 2018

EERSTE SP WETHOUDER WESTERVOORT!

Foto: SP

DE EERSTE SP WETHOUDER WESTERVOORT is een feit. Op woensdag 25 april is Rob Raaijman officeel als wethouder van de gemeente Westervoort geïnstalleerd. Zijn portefeuille bestaat uit: Participatiewet, jongeren- en jeugdwerk, jeugd- gezondheidszorg (VGGM), armoedebeleid/schuldhulpverlening, mantelzorgers, vreemdelingen/statushouders, onderwijs/volwasseneducatie, peuterspeelzalen/kinderopvang en hondenbeleid.

Lees verder
21 april 2018

COALITIE AKKOORD CDA, D66 EN SP 2018 - 2022

Met gepaste trots presenteert het onderhandelingsteam van de SP Nia van Oudenallen, Rob Raaijman en Eef van Baarsen het voorliggend coalitieakkoord.

Lees verder
21 april 2018

Verslag ALV 19 april 2018

De eerste SP wethouder in Westervoort is een feit ! En dat hebben we tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april toch een beetje gevierd. Rob heeft zich in de algemene ledenvergadering voorgesteld aan de leden die hem nog niet kennen. Hij heeft iets vertelt over de thema's (o.a. jeugdzorg en minimabeleid) die straks onder zijn verantwoordelijk vallen. Rob toont zich duidelijk "SP gedreven" om met zijn wethouderschap te beginnen en de uitdaging aan te gaan om het verschil te maken. De leden staan unaniem achter het benoemen van Rob als wethouder en wensen hem veel wijsheid en succes!!

Lees verder
10 april 2018

UITNODIGING: ALV SP Westervoort

Beste SP leden,  Algemene ledenvergadering SP, Donderdag 19 april 2018, 20.00 uur, Inloophuis De Herberg, Dorpstraat 107, Westervoort

Lees verder
10 april 2018

Installatie nieuwe raad Westervoort

Foto: SP

Op 29 maart 2018 is de nieuwe raad van de gemeente Westervoort geinstalleerd! De SP zit met 3 vertegenwoordigers in de raad!

Lees verder
10 april 2018

SP stemmers BEDANKT!

Foto: SP

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor uw stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor kunnen wij de komende 4 jaar iedere inwoner weer vertegenwoordigen in de gemeente Westervoort, nu met 3 zetels. Dank voor uw steun. Wij zullen er alles aan doen om het in ons gestelde vertrouwen om te zetten in daden.

Lees verder
14 maart 2018

Radiointerview Radio Gelderland

Foto: SP Westervoort

Eef van Baarsen, onze lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter heeft op
13 maart 2018 een open gesprek met presentatoren van radio Gelderland gehad. In dit interview zijn zaken aan de orde geweest die voor ons allen van belang zijn. Het armoedebeleid, verkeersveiligheid en een eerlijk en rechtvaardig uitvoeren van regels die uitgevoerd moeten worden. Het gesprek heeft plaats gevonden in een bus die van plaats naar plaats trok om plaatselijke politici de gelegenheid te geven hun steentje bij te dragen. 

Lees verder
10 maart 2018

Welke politieke past het meest bij u als ondernemer?

Foto: SP Westervoort

Met deze vraag werden Westervoort inwoners, (startende) ondernemers en zzp-ers uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het politiek debat t.b.v de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Wieleman.

Lees verder
10 maart 2018

Huiskamergesprek Wilgenpas

Foto: SP Westervoort

Ook SP Westervoort heeft een huiskamergesprek gehouden. En wel in
Woonzorg de Wilgenpas.

Lees verder

Pagina's