h
10 april 2019

Het afgelopen jaar was een turbulent jaar voor het Werkgevers Servicepunt.

Er was o.a. ontevredenheid bij de ketenpartners, intern wisselingen op managementvlak die tot onrust in de organisatie leidde en inhoudelijk had het WSP te maken met een enorme ommekeer in de arbeidsmarkt die enerzijds vroeg om een dynamische aanpak, en anderzijds dwong om tot een gezamenlijke regionale visie voor de toekomst te komen.

Lees verder
7 april 2019

Gemeente probeert onderwijs achterstanden aan te pakken.

Foto: SP

Er staat ons een klus te wachten! De minister van onderwijs heeft geld vrij gemaakt om onderwijs achterstanden aan te pakken. Maar wat moet je dan als gemeente gaan doen? De eerste aanzet is het bij elkaar halen van experts. En bij wie kun je dan beter terecht dan bij de mensen die op onze scholen zien wat zo’n achterstand betekent. Juist, haal ze bij elkaar en laat ze ‘out of the box’ ideeën verzamelen. Op grote vellen zijn ontzettend veel suggesties gezet en ik sta er tevreden tussen: Zoveel denkwerk! Aan ons nu de taak om hiervan een goed plan van aanpak te gaan maken. Alle aanwezigen: “Bedankt voor jullie inzet, een geweldige opbrengst!”

Lees verder
21 maart 2019

Bedankt!

18 maart 2019

Wethouder Rob Raaijman loopt stage (2)

Foto: SP

In het kader van mijn stages ben ik vandaag op bezoek geweest op de Montessorischool aan de Paepestraat. Omdat het open dag is kreeg ik een keurige badge op met mijn naam en de functie die ik deze dag heb bekleed, namelijk stagiair.

Lees verder
21 februari 2019

Hans Sluiter en Albert Hoogenkamp planten eerste Leiboom langs de Brugweg

Foto: Peter Gompelman

Vanochtend hebben Hans Sluiter (wethouder) en Albert Hoogenkamp (adviseur groen) de eerste van 85 Leibomen, die langs de Brugweg, aan de kant van het spoor komen geplant.

Lees verder
14 februari 2019

Meer lokale werkgelegenheid en beter milieu door intensievere samenwerking gemeenten Westervoort/Duiven en 2Switch.

Foto: Peter Gompelman

De gemeenten Westervoort/Duiven gaan nog intensiever samenwerken met 2Switch op het gebied van afvalinzameling. Hiervoor hebben de wethouders van beide gemeenten en de directeur van stichting 2Switch  hun handtekening gezet onder het nieuwe contract voor de komende vijf jaar. 

Lees verder
14 februari 2019

Wethouder Rob Raaijman loopt stage (1)

Foto: SP
Er is iets nieuws gaande in Westervoort. Om beter in zicht te krijgen wat er speelt in de maatschappij, en dan met name wat er in je portefeuile zit, gaan wethouders stage lopen. Wablief? Ja u leest het goed! Stage lopen, ervaring opdoen, kennis opdoen van wat er in het werkveld gebeurt.Lees verder
12 februari 2019

ONBEGRIP BIJ OPPOSITIE OVER MOTIE KADERS WONINGBOUWNOTITIE!

De afgelopen raadsvergadering, 4 februari 2019, was er nog al wat ophef ontstaan bij de oppositie betreffende onze houding over de Woningbouw-notitie. Wij hebben deze notitie beschouwd als een soort van voorbode op de stukken die inhoudelijk ingaan op de zaak. Zoals ook aangegeven werd door de wethouder. Om algemene richtlijnen mee te geven heeft de SP samen met CDA en D66 een aantal kaders opgesteld waaraan toekomstige inhoudelijke stukken getoetst zullen gaan worden.

Lees verder
21 december 2018

2018 - 2019

Pagina's