h
29 mei 2019

Grote uitdaging voor de SP, inwoners en gemeente Westervoort.

Foto: Peter Gompelman

De meerderheid van de Eerste Kamer stemde in met de Klimaatwet. De wet legt voor het eerst klimaatdoelstellingen wettelijk vast. Daarnaast voert de wet een mechanisme in dat ervoor zorgt dat de overheid die klimaatdoelen ook gaat halen.

Lees verder
26 april 2019

Terwijl wij hier over vrede praten ......

Foto: SP

Als afdelingsvoorzitter ben ik op 13 april jl. aanwezig geweest bij de Vredesdag 2019 in pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Een dag georganiseerd door de SP en de jongeren organisatie ROOD. 

Lees verder
15 april 2019

Handtekeningen gezet onder het Convenant Armoedebestrijding Westervoort.

In deze overeenkomst spreken alle partners af om intensief samen te werken bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Westervoort. Ik ben hier heel blij mee! Inwoners zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hun leven en financiële situatie. De gemeente blijft het vangnet voor mensen die het niet zelfstandig redden en daar hulp bij nodig hebben. Fijn dat alle partners hierin gaan samenwerken, want natuurlijk willen we armoede (zoveel mogelijk) voorkomen. Een van de plannen is om kinderen, dus al op jonge leeftijd, voor te lichten zodat ze een goed besef hebben hoe ze met geld om zouden moeten gaan. 

Lees verder
10 april 2019

Het afgelopen jaar was een turbulent jaar voor het Werkgevers Servicepunt.

Er was o.a. ontevredenheid bij de ketenpartners, intern wisselingen op managementvlak die tot onrust in de organisatie leidde en inhoudelijk had het WSP te maken met een enorme ommekeer in de arbeidsmarkt die enerzijds vroeg om een dynamische aanpak, en anderzijds dwong om tot een gezamenlijke regionale visie voor de toekomst te komen.

Lees verder
7 april 2019

Gemeente probeert onderwijs achterstanden aan te pakken.

Foto: SP

Er staat ons een klus te wachten! De minister van onderwijs heeft geld vrij gemaakt om onderwijs achterstanden aan te pakken. Maar wat moet je dan als gemeente gaan doen? De eerste aanzet is het bij elkaar halen van experts. En bij wie kun je dan beter terecht dan bij de mensen die op onze scholen zien wat zo’n achterstand betekent. Juist, haal ze bij elkaar en laat ze ‘out of the box’ ideeën verzamelen. Op grote vellen zijn ontzettend veel suggesties gezet en ik sta er tevreden tussen: Zoveel denkwerk! Aan ons nu de taak om hiervan een goed plan van aanpak te gaan maken. Alle aanwezigen: “Bedankt voor jullie inzet, een geweldige opbrengst!”

Lees verder
21 maart 2019

Bedankt!

18 maart 2019

Wethouder Rob Raaijman loopt stage (2)

Foto: SP

In het kader van mijn stages ben ik vandaag op bezoek geweest op de Montessorischool aan de Paepestraat. Omdat het open dag is kreeg ik een keurige badge op met mijn naam en de functie die ik deze dag heb bekleed, namelijk stagiair.

Lees verder
21 februari 2019

Hans Sluiter en Albert Hoogenkamp planten eerste Leiboom langs de Brugweg

Foto: Peter Gompelman

Vanochtend hebben Hans Sluiter (wethouder) en Albert Hoogenkamp (adviseur groen) de eerste van 85 Leibomen, die langs de Brugweg, aan de kant van het spoor komen geplant.

Lees verder

Pagina's