h
5 november 2013

"Heel de mens" scholingavond

Op 28 oktober is er, in samenwerking met SP afdeling Duiven en Zevenaar, een "Heel de mens" discussieavond geweest met als thema “Europa”. Deze avond is georganiseerd naar aanleiding van het boek van de Belgische schrijver en politicus Peter Mertens "Hoe durven ze?"

Lees verder
4 november 2013

Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 7 november wordt de algemene ledenvergadering 2013 gehouden. Op deze bijeenkomst wordt het bestuur gekozen. Ook wordt de kieslijst en het concept verkiezingsprogramma behandeld.

Lees verder
22 oktober 2013

Discussie/Filmavond "Hoe durven ze?"

Maandag 28 oktober organiseert de SP afdeling Zevenaar een discussieavond. De avond begint met de vertoning van een film uit de documentaire reeks “Hoe durven ze” naar het gelijknamige boek van Peter Mertens. Vervolgens zal gediscussieerd worden onder leiding van Jan Hendriks (SP fractie Zevenaar). De getoonde maatschappelijke ontwikkelingen zullen tegen het licht van het beginselprogramma van de SP, “Heel de Mens” gehouden worden.

Lees verder
12 augustus 2013

Bezoek Jan Marijnissen

Op weg naar de braderieOp weg naar de braderie

Lees verder
7 augustus 2013

Jan Marijnissen op de braderie

Jan Marijnissen, oud SP fractievoorzitter Tweede Kamer en voorzitter van de landelijke SP, zal met zijn aanwezigheid op de braderie op 9 augustus de aftrap geven voor de verkiezingscampagne van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Lees verder

Pagina's