h

Verlaging Hondenbelasting een feit!

12 november 2019

Verlaging Hondenbelasting een feit!

Foto: Maarten Wolterink / Maarten Wolterink

Al jaren strijd SP Westervoort er voor de hondebelasting te verlagen of in zijn geheel af te schaffen. De SP vindt het helemaal verkeerd om meer belasting te vragen dan voor het beoogde doel nodig is, waarbij het overtollige geld gebruikt wordt om andere leuke dingen te doen. Wat over is moet terug naar de belastingbetaler. In de voorjaarsnota 2019 heeft de gemeenteraad, op aandringen van de SP, besloten om de opbrengst van de hondenbelasting in lijn te brengen met de kosten die hiervoor worden gemaakt. Dit houdt in dat de opbrengsten van de hondenbelasting alleen nog maar gebruikt mogen worden ten behoeve van de honden. (Opruimen hondepoep, onderhoud uitlaat velden, etc) Dat heeft geresulteerd in een verlaging van de opbrengt met € 18.250,00 op basis van de opbrengsten 2018. Hierdoor worden de tarieven met 14,3% verlaagd. De tarieven voor 2020 worden wel verhoogd met de verwachte inflatie van 1,4%.

Hondenbelasting:              2020         2019

- 1e hond                          77,17        88.80

- 2e hond                        111,05      127.80

- 3e en volgende hond     227,86     262.20

- Kennel                           188,22     216,60

Onze ambitie om het toezicht te versterken (inzet BOA) en dan vooral op de door de inwoners ervaren hondenoverlast in onze gemeente kost € 27.750 per jaar. Deze kosten worden gedekt uit de hondenbelasting. 

Hondenbelasting wordt geheven voor het houden van honden. Het aantal honden dat wordt gehouden is bepalend. Er is een uitzondering gemaakt voor blindengeleidehonden, honden die aan een gehandicapte ten dienste zijn gesteld ter bevordering van de zelfstandige deelname aan het maatschappelijk verkeer en voor honden die voor deze taken worden opgeleid. Er zijn vrijstellingen voor politiehonden, asielhouders en honden jonger dan drie maanden die nog bij de moederhond verblijven en voor de honden van de Reddingshonden vereniging.

Natuurlijk is dit voor ons een eerste stap en we blijven er als SP Westervoort voor strijden dat de hondenbelasting in zijn geheel gaat verdwijnen.

Reactie toevoegen

U bent hier