h

Handtekeningen gezet onder het Convenant Armoedebestrijding Westervoort.

15 april 2019

Handtekeningen gezet onder het Convenant Armoedebestrijding Westervoort.

In deze overeenkomst spreken alle partners af om intensief samen te werken bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Westervoort. Ik ben hier heel blij mee! Inwoners zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hun leven en financiële situatie. De gemeente blijft het vangnet voor mensen die het niet zelfstandig redden en daar hulp bij nodig hebben. Fijn dat alle partners hierin gaan samenwerken, want natuurlijk willen we armoede (zoveel mogelijk) voorkomen. Een van de plannen is om kinderen, dus al op jonge leeftijd, voor te lichten zodat ze een goed besef hebben hoe ze met geld om zouden moeten gaan. 

In 2016 is er ook een convenant ondertekend. Eén van de grote successen die met deze samenwerking is bereikt, is het Financieel Trefpunt Duiven-Westervoort. Elke donderdag is er tussen 13.30 en 15.30 uur een spreekuur bij Kulturhus De Nieuwhof. Inwoners kunnen daar terecht met vragen over toeslagen of zorg- en ziektekosten bijvoorbeeld. Of voor hulp bij het invullen van formulieren, de administratie (weer) op orde krijgen of advies bij schulden. 
 

In de samenwerking is er altijd plaats voor belangengroepen die nog willen aansluiten. Als uw nieuwsgierigheid is gewekt, neem dan gerust contact op met het Goed voor elkaar Team Westervoort (026-3179911).

Reactie toevoegen

U bent hier