h

Wethouder stelt zich voor

3 juni 2018

Wethouder stelt zich voor

ROB RAAIJMAN

 

Als nieuwe wethouder in Westervoort wordt het eens tijd dat ik mij aan u voorstel. Wat ik in mijn portefeuille heb staat hieronder al opgesomd. Een groot deel van de tijd gaat naar de uitvoering van de participatiewet. Daarin spelen nu al een groot aantal zaken, deels in gegeven door het economisch goede tij, deels door ons besef dat er voor iedereen -ook voor hen die in de arbeidsmarkt minder goed mee kunnen komen- een goede manier van dagbesteding moet kunnen zijn. En nee, hier bedoel ik niet ongeïnspireerd meedraaien bij een aangewezen taak, maar de samenleving helpen op basis van wat jij in jouw vermogen hebt. Aan de ene kant wil ik graag een helpende hand uitsteken naar iemand die daar behoefte aan heeft, aan de andere kant zie ik het als mijn  taak inwoners te bemoedigen en ze er achter te laten komen dat ze meer in hun mars hebben dan ze in eerste instantie vermoeden. En naast deze taken aangevuld met onderwijs, jongeren en jeugdwerk, kinderopvang en alle hierboven vermelde gebieden wil ik Westervoort aan het eind van deze coalitieperiode socialer achterlaten dan nu. Er is al het een en ander gedaan en we zijn op de goede weg. Maar dat laat onverlet dat aandacht aan deze gebieden de aankomende jaren een noodzaak blijft.

En wie ben ik dan verder? Ik woon al vanaf 1982 met veel genoegen in Westervoort. Ik ben nu een vitale ‘jonge oudere’ van 63 jaar. Mijn vrouw en ik zijn ondertussen zo’n 38 jaar getrouwd en onze drie kinderen zijn het huis al uit. Ik mag wel zeggen dat ik niet alleen een grote interesse in tal van zaken heb, maar dat ik eveneens veel ideeën heb opgedaan in mijn loopbaan tot nu toe. Als adviseur op het gebied van administratie en automatisering heb ik tal van ondernemers op weg geholpen. Later heb ik deze kennis omgebouwd naar een functie in de accountancy en in de gezondheidszorg. Ongeveer tien jaar geleden heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik, terwijl ik een bijbehorende opleiding volgde, aan de slag gegaan als docent in het voortgezet onderwijs. En het zal niet verbazen dat ik leerlingen het vak economie en ondernemen bijbreng. Een mooi vak, maar een nog mooier publiek!
In mijn vrije tijd houd ik mij vooral bezig met muziekbeoefening. Zingen en hoorn spelen, het gebeurt allemaal. Reizen vind ik heerlijk; met zijn tweeën zoeken we elke zomer weer een stukje voor ons onbekend Europa op. Uiteraard zoek ik dan niet alleen de cultuur daar op, ik vind het heerlijk om alles van geschiedenis te weten te komen en het op de plaatsen die we bezoeken terug te vinden.

In 2002 ben ik tot de SP-gelederen toegetreden en na een lang passief lidmaatschap ben ik in september 2017 door een enthousiaste afdeling uitgenodigd om mij actief met de gemeentepolitiek bezig te gaan houden. En ik kan u vertellen dat, wanneer je daar eenmaal mee in aanraking komt, het je direct beetpakt. Er is erg veel gaande in ons dorp en tal van zaken moeten (nog) geregeld worden.

PORTEFEUILLE

 • Participatiewet      
  • Wet Buig
  • WSW/Scalabor
  • RSD
  • Deltahuis
  • Overige bijstandsverlening
 • Onderwijs/volwasseneducatie
 • Peuterspeelzalen/kinderopvang
 • Jongerenwerk en jeugdwerk
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Mantelzorgers
 • Vreemdelingen/statushouders
 • Hondenbeleid
 • Vierde locoburgemeester
 • Waarnemer portefeuille van wethouder Breunissen

NEVENFUNCTIE

 • Docent St. Achterhoek VO, i.c. het Metzo College.

Reactie toevoegen

U bent hier