h

Ambtelijke fusie Westervoort - Duiven

20 mei 2016

Ambtelijke fusie Westervoort - Duiven

Go of No-Go?

Donderdag 19 mei 2016 heeft zowel de Duivense als de Westervoortse Gemeenteraad tijdens de Commissievergadering vergaderd over de Ambtelijke fusie tussen de twee gemeenten. Op 31 mei worden de kaders van de Ambtelijke fusie van beide gemeenten geïntegreerd, waarbij besloten gaat worden of de Ambtelijke fusie gerealiseerd wordt. Een realisatie betekent dat beide gemeenten hun dienstverlening gezamenlijk aan de burgers van Duiven en Westervoort gaan aanbieden. (Noot webredactie: bij een ambtelijke fusie behouden Westervoort en Duiven hun eigen gemeenteraad en eigen college van burgemeesters en wethouders)

Meerderheid Westervoortse Gemeenteraad positief gevoel

De fractie van SP Westervoort kijkt met een positieve blik naar het hiervoor genoemde aangezien het proces richting Ambtelijke fusie reeds vruchten heeft afgeworpen in de vorm van een 8-tal smart geformuleerde kaders. Van de 5 partijen van de Westervoortse Gemeenteraad, delen 4 een positief gevoel hierover.

Kanttekeningen fractie SP Westervoort

Raadslid Ger Terpstra gaf donderdagavond aan dat de fractie SP Westervoort wel enige kanttekeningen heeft.

- Het bereiken van een bezuiniging moet niet het hoofddoel zijn van het fusieproces, maar juist ter verbetering dienen van de kwaliteit van de dienstverlening voor de burgers.

-  Tevens is het niet wenselijk dat er "gedwongen" ontslagen vallen, maar juist een natuurlijk verloop volgens de landelijke regelingen.

Succesvolle basis

Kortom: de vastgestelde kaders vormen een goede basis voor een succesvolle dienstverlening voor Duiven en Westervoort!

Reactie toevoegen

U bent hier