h

Motie SP met Pvda en Groen links rond vluchtelingen opvang

7 november 2015

Motie SP met Pvda en Groen links rond vluchtelingen opvang

Op alle gemeentes in Nederland wordt op dit moment vanuit het COA een beroep gedaan een steentje bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen.

De gemeente Westervoort heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met betrokken partijen over de opvang van asielzoekers en statushouders, maar op dit moment geen mogelijkheden te zien voor kortdurende opvang van niet-geregistreerde vluchtelingen.

Alhoewel het college aangeeft welwillend te zullen reageren op verzoeken die hen bereiken, gaat dit de fracties van Groen Links, SP en PvdA in Westervoort niet ver genoeg.

Zij vinden dat het mogelijk moet zijn om ook huisvestingsmogelijkheden te vinden voor de crisisopvang op kortere termijn, en vraagt van het college een meer pro-actieve houding om dit te bewerkstelligen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 9 november a.s. zullen deze partijen dan ook een motie met deze strekking indienen.

 

De motie kunt u via onderstaande link downloaden.

 

U bent hier