h

Reken mee, reken af!

25 februari 2015

Reken mee, reken af!

Foto: Cybele Werts / www.Flickr.com

Binnenkort, op 18 maart, zijn er verkiezingen. De wellicht minst populaire verkiezingen, namelijk die voor de Provinciale Staten. Veel mensen hebben daar weinig mee en daardoor ook met deze verkiezingen, en dat kunnen we ons eigenlijk wel voorstellen.

Weiswaar hebben de Provinciale Staten veel taken op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, (openbaar) vervoer, natuur en milieu maar veel in het nieuws komen de Provinciale Staten niet. Hun werk en invloed staat vaak wat verder van ons af.

Toch zijn deze verkiezingen dit jaar heel belangrijk omdat het een uitgelezen kans is om de regering de rekening te presenteren voor hun beleid. Daarnaast zullen de provinciale staten straks de samenstelling van de eerste kamer bepalen. De eerste kamer heeft vervolgens invloed op de tweede kamer en daarmee dus op het huidige kabinetsbeleid.

Reken even mee: minder thuiszorg, stijgende huren, afbraak van sociale voorzieningen, toenemende haat tussen bevolkingsgroepen: de rekening is opgemaakt... het is genoeg geweest. Tijd om dit afbraak kabinet af te rekenen op hun asociale beleid.

De SP heeft deze keer dan ook als leus ‘REKEN AF met dit kabinet’.

Het kan anders, het móet anders.  Weg met hard beleid, tijd voor hart beleid!

We hopen dat dit alles u kan motiveren om wél te gaan stemmen en zo een stap te zetten naar een socialere samenleving. Met uw stem kunnen we drie dingen bereiken: een grotere SP in de provincie, versterking van de oppositie in de eerste kamer én het huidige kabinet een rode kaart geven. Laat deze kans niet voorbij gaan!

En eigenlijk….  hopen we nog meer. 

We hopen dat u met uw vrienden, buren, familie en collega’s gaat praten en wilt aangeven waarom deze verkiezingen van groot belang zijn.

De SP heeft UW stem nodig, en die van mensen in uw netwerk.

Samen kunnen we Nederland weer socialer maken!

De SP… 100% sociaal!

N.B. In de weken vóór de verkiezingen zal de Westervoortse afdeling van de SP op twee zaterdagen nadrukkelijk in het dorp aanwezig zijn. 

U bent hier