h

W M O ZIT DAT ZO? (4/5)

30 december 2014

W M O ZIT DAT ZO? (4/5)

Foto: SP, Aleks Hermsen

De nieuwe WMO roept veel emoties maar ook veel vragen op. Vragen over wat de WMO eigenlijk is, of familie en buren verplicht zijn zorg op zich te nemen en over of -en hoe- je in beroep kan gaan tegen een beslissing. Verdeeld over vijf weken willen we over een aantal van die vragen informatie geven. Deze vierde week:

 

 

"Moet ik weer zelfstandig gaan wonen en verplicht vertrekken uit mijn verzorgingstehuis? "

Als mensen al in een verzorgingshuis wonen kan men niet gedwongen worden weer zelfstandig te gaan wonen. Het recht op een plaats in een instelling blijft bestaan. Wel bestaat de kans dat men moet verhuizen naar een ander verzorgingshuis omdat het huidige verzorgingshuis gaat sluiten. Dit omdat bijvoorbeeld de voorziening verouderd is of er te weinig mensen meer wonen. Per 01 januari 2015 gelden er, als gevolg van het kabinetsbeleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, strengere voorwaarden voor wonen in een instelling. Deze zullen alleen gelden voor nieuwe cliënten.

 

"Krijgt de gemeenten de beschikking over mijn medische dossier?"

De gemeente krijgt niet te weten wat inhoudelijk in uw medisch dossier staat. Wel mag de gemeente weten of iemand een indicatie heeft voor de nieuwe Wet langdurige zorg. Alleen als u nadrukkelijk toestemming geeft en het voor de aanvraag voor hulp expliciet van belang is mag de gemeente gegevens in uw medisch dossier bekijken. Daarnaast is het uiteraard zo dat voor iedereen die een vorm van gezondheidszorg aanbiedt een medisch beroepsgeheim geldt. Bijvoorbeeld uw (huis)arts, verpleegkundige of therapeut.

Reactie toevoegen

U bent hier