h

Hondenbelasting, het complete verhaal

11 november 2013

Hondenbelasting, het complete verhaal

De PvdA beschuldigt op haar website de SP er van om niet het complete verhaal te vertellen over de hondenbelasting. Opmerkelijk dat de PvdA zo fel reageert. Waarom voelt deze partij zich toch zo aangevallen door de kritiek? De SP heeft geen van de partijen aangewezen als schuldige. Hooguit de gemeenteraad in algemene zin, omdat deze akkoord is gegaan met het vaststellen van de hoogte van de gemeentelijke heffingen. Heeft de PvdA boter op haar hoofd in deze misstand?

De PvdA beticht de SP ook van een "verkiezingsstunt"! De SP weerlegt dit omdat, zoals hieronder blijkt, de SP opkomt voor een minderheid.

In haar eigen berekening stelt de PvdA dat de gemeente een gat in de begroting krijgt van 60.000 euro als de hondenbelasting wordt verlaagd. Dit is dus het bedrag wat van de geïnde hondenbelasting overblijft na de gemaakte kosten.  Let wel, gebaseerd op het belastingtarief van de eerste hond, zijn deze 60.000 euro aan inkomsten door een selecte groep van ongeveer 720 huishoudens betaalt ten gunste van het totaal van ruim 6500 huishoudens in Westervoort.

Onterecht vindt de SP! De PvdA schrijft dat het gat in de begroting ten koste gaat van voorzieningen als de WMO. De SP zegt: "De partijen in de gemeenteraad die met deze oneigenlijke en buitenproportionele belastingmaatregel een begroting hebben gemaakt zijn zelf verantwoordelijk voor het repareren van dit gat". Het gat valt in de pot algemene middelen. Daar zal het dan ook opgelost moeten worden en niet, zoals de PvdA suggereert, bij de WMO. 

Anders gesteld, de SP vindt dat de rekening hiervoor niet bij de (kwetsbare) inwoners van Westervoort mag worden gelegd!

U kunt de aktie van de SP steunen door de petitie te tekenen.

Reactie toevoegen

U bent hier