h

SP dient initiatief motie in tegen sluiting SEH Zevenaar

4 december 2011

SP dient initiatief motie in tegen sluiting SEH Zevenaar

SP Westervoort heeft deze week bij alle partijen een initiatief motie ingediend, waarbij de raad het College van B&W oproept alles in het werk te stellen om de Spoedeisende hulp (SEH) Ziekenhuis Zevenaar op te houden. De SP roept deze fracties op om net als de gemeenten in de regio Doesburg, Duiven en Zevenaar, deze motie te omarmen en unaniem aan te nemen.
Naast de sluiting van de SEH is eerder al de Intensive Care gesloten en staat afdeling verloskunde in 2013 hetzelfde lot te wachten. Sluiting van de SEH is funest voor het voortbestaan van het ziekenhuis. Als men op deze voet doorgaat, zal de afbraak van Ziekenhuis Zevenaar een feit worden.

De raad van de gemeente Westervoort,

bijeen in vergadering op 12 december 2011,

constateert

-dat de Raad van Bestuur van Rijnstate heeft besloten om de Spoedeisende Hulp in Ziekenhuis Zevenaar te gaan afbouwen en uiteindelijk te beƫindigen per 1 april 2012
-dat tevoren door Rijnstate met de relevante andere partijen geen heldere afspraken zijn gemaakt over de consequenties hiervan voor de inrichting van de zorgstructuur in de regio
-dat met het stopzetten van de SEH in Zevenaar een verslechtering dreigt voor het niveau van zorg voor de inwoners van onze regio
-dat met het stopzetten van de SEH een duidelijk meerwaarde voor de huisartsenpost in Zevenaar dreigt te vervallen;

spreekt uit

-verontwaardigd en bezorgd te zijn over het door Rijnstate genomen besluit m.b.t. de SEH
-de mogelijke consequenties van dit genomen besluit volledig in beeld te willen hebben
-de mogelijkheden te willen kennen en benut te zien om de spoedeisende hulp voor onze inwoners minimaal op het huidige niveau te handhaven,

en verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders

-er bij Rijnstate op aan te dringen om al het mogelijke te doen om de SEH bij Ziekenhuis Zevenaar 24 uur per dag open te houden
van Rijnstate te verlangen dat men in overleg treedt met huisartsen, ambulancevoorziening, gemeenten en andere relevante partners over de toekomst van de zorgstructuur in onze regio
-van Rijnstate te verlangen dat het besluit om de SEH af te bouwen niet eerder wordt uitgevoerd dan nadat er afspraken zijn gemaakt over een verantwoorde zorgverlening nadien
-met de lokale huisartsen in overleg te treden over de mogelijkheden om de kwaliteit en bereikbaarheid van spoedeisende hulp voor onze inwoners minimaal op het huidige niveau te handhaven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door de fracties van Uitslag: ____________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Spoedeisende hulp helemaal weg uit Zevenaar (de Gelderlander)
Ziekenhuis Zevenaar sluit de SEH afdeling definitief!
Petitie Spoed Eisende Hulp Zevenaar moet open blijven, 24 uur per dag, 7 dagen per week

U bent hier