h

Dwangarbeid of banen scheppen?

16 december 2010

Dwangarbeid of banen scheppen?

Afgelopen week ging ik in de Tweede Kamer in debat met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We discussieerden over de forse bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten en de uitkeringen.

Wel schrappen, niet scheppen
De staatssecretaris heeft geen plan om meer mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan de slag helpen. Dat is raar. Wel plannen maken om banen in de sociale werkplaats te schrappen maar geen plannen maken om banen te scheppen. Wel jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden korten op de uitkering maar geen fatsoenlijke baan daar tegenover stellen. Jij weet net zo goed als ik dat veel mensen met een beperking niet zomaar bij werkgevers aan de bak komen. Bedrijven moeten daarom ook plichten krijgen. Maar daar wil dit kabinet dan weer niet aan! Solliciteer jij ook al jaren naar een vaste baan bij werkgevers, maar word je afgewezen zodra men van je arbeidsbeperking hoort? Meld je verhaal over die zinloze sollicitaties dan bij ons meldpunt.

Werken onder minimumloon mag van PVV
Steeds meer partijen in de Tweede Kamer vinden het doodnormaal dat mensen naar vermogen werken, maar toch onder het minimumloon betaald krijgen. Het CDA, de VVD en de PVV bijvoorbeeld. Zij vinden het prima wanneer postbodes of mensen met een arbeidsbeperking voor een prikkie aan de slag moeten. Ook als je daar niet eens van rondkomen kan! Zij stemden tegen mijn voorstel om iedereen die naar vermogen werkt tenminste het wettelijk minimumloon te laten verdienen met doorgroei naar CAO functieloon. Asociaal noem ik dat. En dat terwijl de PVV in januari het minimumloon het heilige huisje van de sociale zekerheid noemde. Die partij zet zichzelf aardig te kijk de laatste tijd.

Dwangarbeid
Het kabinet haalt nog meer malle fratsen uit. Zo willen ze uitkeringsgerechtigden, 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen oproepen verplicht sneeuw te schuiven of koffie te zetten in verpleeghuizen. Ze noemen dat 'vrijwilligerswerk' maar het is natuurlijk gewoon dwangarbeid. Natuurlijk mag je van mensen in een uitkering vragen om alles op alles te zetten om aan het werk te komen. Daar bestaan al genoeg dwangmiddelen voor. Maar mensen zonder enig perspectief en recht aan het werk zetten leidt alleen maar tot verdringing van echte banen, meer werkeloosheid, meer uitkeringsgerechtigden en meer armoede! En zo weten we allemaal: armoede werkt niet! Om dat duidelijk te maken heb ik een voorstel gedaan dat áls het kabinet dit werkelijk wil doorvoeren dat dan de harde regels ook gaan gelden voor oud-politici. Niet omdat ik zo nodig politici in de hoek wil zetten, maar om duidelijk te maken dat niemand in Nederland zo'n behandeling verdient.

Ik wens je hele fijne feestdagen!

Hartelijke groet,

Sadet Karabulut
Woordvoerder WSW / Wajong / Bijstand

U bent hier