h

Actievoeren helpt!

23 december 2010

Actievoeren helpt!

We leven in roerige tijden. We hebben de meest rechtse regering ooit gekregen, die 18 miljard wil bezuinigen, vooral op belangrijke voorzieningen en gewone mensen. De rijkste 25% van de bevolking levert niet in. Integendeel, grote bedrijven die forse winsten maken hoeven minder belasting te betalen, dure villa's blijven gesubsidieerd en de aankoop van een tweede JSF testtoestel gaat gewoon door.

En dat terwijl de armoede onder kinderen opnieuw is gestegen. 350.000 kinderen groeien op in armoede en krijgen niet de kansen waar ze wél recht op hebben. 400.000 ouderen zijn tijdens de komende kerstdagen alleen. De eenzaamheid onder ouderen groeit; opeenvolgende kabinetten hebben de schaalvergroting in de zorg versterkt, het individualisme aangemoedigd en gesnoeid in alle voorzieningen die mensen dichter bij elkaar brengen. Dat is toch onbeschaafd?

Oppositie voeren tegen dergelijk wanbeleid is van het grootste belang. Daarom dring ik sinds mijn aantreden aan op samenwerking tussen linkse partijen. Dat gaat soms met horten en stoten. Toch kunnen wij op veel terreinen door samenwerking het verzet versterken. In de Brabanthallen in Den Bosch voerden we gezamenlijk actie voor mensen met een arbeidsbeperking, want die pakt het kabinet wél keihard aan. Maar ook tijdens de studentenprotesten en in het verzet tegen de bezuinigingen op cultuur en natuur heeft links elkaar gevonden.

Natuurlijk hoeven onderlinge verschillen niet worden weggestopt. Niemand zit te wachten op linkse eenheidsworst. Maar een wig drijven tussen linkse partijen, zoals GroenLinks al enige tijd probeert, zorgt voor onnodige negatieve beeldvorming. En dat terwijl er de afgelopen maanden goed is samengewerkt.

Gezamenlijk heeft de oppositie gezorgd voor uitstel van de verhoging van het BTW-tarief voor podiumkunsten. Aanvankelijk leek de regering geen krimp te geven. Maar nadat SP-fractievoorzitter Tiny Kox namens alle andere fractievoorzitters aankondigde om premier Rutte van vakantie terug te roepen, ging de regering alsnog overstag. Nu hopen dat van uitstel afstel komt. Vanuit de oppositie zorgden we ook voor een maximumsalaris voor gemeenteambtenaren en beperkten we de inhuur van dure externen bij de overheid.

En laten we de maatschappelijke actie niet vergeten. De schoonmakers wonnen hun actie voor een fatsoenlijk salaris en betere arbeidsvoorwaarden. We steunden volop de postbodes en de studenten in hun acties. Ik wil maar zeggen: actievoeren helpt. Niet bij de pakken neer zitten, maar opstaan en van je laten horen!

In 2011 komt het erop aan dat we in de oppositie zoveel mogelijk samen de regering aanpakken. Wat rechts kan in de coalitie, moet links toch zeker ook kunnen in de oppositie? Ik wil alle mensen die opstaan voor een menselijker en socialer Nederland bij elkaar brengen. Dat is mijn voornemen voor komend jaar.

Ik wens u allen prettige kerstdagen!

Emile Roemer

U bent hier