h

Onvrede over rapport Bruil

5 april 2009

Onvrede over rapport Bruil

WESTERVOORT - Het stadsbestuur van Westervoort is niet te spreken over het onderzoeksrapport naar de mogelijke hinder die asfaltcentrale Bruil kan veroorzaken. De stelling is dat het onderzoek vol aannames en veronderstellingen zit. Hierdoor is het volgens Westervoort niet duidelijk welke hinder er daadwerkelijk kan komen.

Westervoort tekent verder aan dat in het onderzoek geen rekening is gehouden met het nieuwe geurbeleid waarmee de provincie komt. Ze vindt dat dit wel moet. 'Want achteraf handhaven is weerbarstig', stelt de gemeente. Ze wijst daarbij op de ervaringen die er nu al zijn met het composteerbedrijf Hermsen in Westervoort en de overlast die er is van het Huissense bedrijfsterrein Looveer.

Westervoort concludeert uit het rapport dat er in delen van Westervoort, zoals Mosterdhof, geluidshinder kan ontstaan. In het rapport wordt gesteld dat er geen overschrijding van de toegestane hoeveelheden fijnstof te verwachten is. Westervoort vindt dat er in de praktijk nu al wel degelijk hinder is van die stof.

Conclusie van Westervoort is dat de situatie rond Bruil op dit moment niet strookt met het uitgangspunt dat de asfaltcentrale die in Arnhem komt, onder de rook van Westervoort, geen enkele hinder mag veroorzaken. De gemeente blijft, zo laat ze weten aan de provincie en het Arnhemse stadsbestuur, op het standpunt dat hinder uitgesloten moet worden.

Eerder al kwamen wijkraden en milieugroepen met soortgelijke kritiek op het onderzoeksrapport naar de mogelijke hinder.

U bent hier