h

Albayrak trekt plannen in

17 december 2008

Albayrak trekt plannen in


Staatssecretaris van Justitie Albayrak ziet af van haar plannen om een gedeelte van de gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaten) te vervangen door commerciële rechtsbijstandverzekeringen.

Jan de Wit: “Het is goed dat dit onzalige plan nu van tafel is. Het zou te gek zijn als haar bezuiniging van 12 miljoen euro de burgers op zou zadelen met 300 miljoen euro aan premiekosten die rechtstreeks zou verdwijnen in de zakken van de grote rechtsbijstandverzekeraars.”
Na het reces wordt het debat afgerond maar nu is al duidelijk dat de rechtsbijstand voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen gehandhaafd blijft. Jan de Wit: “Daarmee krijgt de SP haar zin en blijft de gesubsidieerde rechtsbijstand een publieke taak.”

SP Justitie

U bent hier