h

Wantrouwen tegen asfaltcentrale blijft

20 november 2008

Wantrouwen tegen asfaltcentrale blijft


De komst van asfaltcentrale Bruil vanuit Wageningen naar de Kleefse Waard in Arnhem blijft een bron van wantrouwen bij omwonenden in de Arnhemse wijken Presikhaaf en Stadseiland en het vlakbij gelegen Westervoort.
Een derde informatiebijeenkomst over milieuonderzoek naar de vestiging, gisteravond gehouden bij Presikhaaf Bedrijven en georganiseerd door de provincie, bood nauwelijks soelaas.

Onderzoekers van TNO, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGD Arnhem poogden duidelijk te maken dat producent Bruil volgens de gangbare risicomodellen niet of nauwelijks problemen met stank, geluid of fijnstof gaat veroorzaken. Zo verspreidt de centrale volgens berekeningen gedurende hooguit één dag per jaar hinderlijke asfaltgeuren in omliggende delen van Arnhem en Westervoort.

Dat ging er bij flink wat toehoorders niet in. "Dit zijn berekeningen, geen metingen", luidde het commentaar. Onder Westervoorters liepen de emoties hoog op, toen bleek dat hun woonplaats niet is opgenomen in het geluidsonderzoek. Dit vanwege het gebrek aan meetgegevens over hinderlijk bestaand lawaai van wegverkeer, scheepvaart en industrie uit het dorp.

Volgens GGD-onderzoeker Chris Zwerver is de geluidshinder van Bruil voor Westervoort te vergelijken met de overlast voor de wijk Stadseiland. Doordat het achtergrondgeluid in werkelijkheid zal overheersen, zorgt de komst van het industriële complex nabij de Pleijroute nauwelijks voor extra lawaai. Gemor klonk ook op uit het publiek, toen bleek dat er tot komende maandag nog vragen gesteld kunnen worden over de lijvige onderzoeksrapporten. Gedeputeerde Co Verdaas weersprak dat de provincie hiermee onzorgvuldig handelde. "We moeten door met de procedure." Volgens Verdaas is er alles aan gedaan om mogelijke milieuhinder te onderzoeken. "Onderzoekers kunnen het honderd keer zeggen, u neemt het niet aan. Dan houdt alles op", vond de gedeputeerde. Een burgerinitiatief uit Westervoort om een milieueffectrapportage op 'Bruil' los te laten, strandde vorige maand. Volgens Verdaas is er uiteindelijk op initiatief van de provincie, en met volledige medewerking van de asfaltfabriek, veel meer onderzocht dan strikt noodzakelijk was. "Alle lof voor hoe het bedrijf met ons samenwerkt. Iedere vraag heeft Bruil beantwoord."

U bent hier