h

Nieuwhof moet als kulturhus verder

13 november 2008

Nieuwhof moet als kulturhus verder


Cultureel centrum De Nieuwhof in Westervoort moet een kulturhus worden. In die hoedanigheid moet het het welzijnshart zijn van Westervoort-Zuid.

Om dit te bereiken moet De Nieuwhof omgevormd worden van een verhuurgebouw voor verenigingen tot een bruisend centrum waar voor allerlei doelgroepen van alles te doen is. Om haar ambitie waar te maken heeft de gemeente voor een periode van drie jaar een projectleider benoemd die de vernieuwing van De Nieuwhof regelt. De projectleider moet samen met verenigingen en het personeel van De Nieuwhof werk maken van het Kulturhus. Voor het realiseren van zo'n voorziening valt vaak subsidie binnen te halen bij de provincie. Zelf heeft Westervoort zo'n drie ton uitgetrokken om De Nieuwhof onder handen te nemen.

Doel is dat het pand voortaan de thuishaven is van veel verenigingen, mensen uit de buurt er spontaan binnenlopen om andere wijkbewoners te ontmoeten, de wijkagent spreekuur houdt en er activiteiten als mantelzorgavonden of informatieavonden voor zorg en welzijn zijn. Binnen het concept van het Kulturhus kunnen alle huidige gebruikers ook in de toekomst van De Nieuwhof gebruik maken.

U bent hier