h

Commotie om station dat toch in 2008 komt

28 oktober 2006

Commotie om station dat toch in 2008 komt

WESTERVOORT - Het treinstation in Westervoort staat er gewoon in 2008. Dat zegt bestuursvoorzitter Jaap Modder van de Stadsregio Arnhem - Nijmegen.

Hij reageert daarmee op een schrijven van burgemeester en wethouders van Westervoort, waarin staat dat door fouten van de Stadsregio het station pas in de periode 2010-2012 komt. Modder geeft toe dat het er even naar heeft uitgezien dat er vertraging zou komen. „De projectleiding werkte niet goed, het ging allemaal te langzaam. Toen hebben we ingegrepen.“ Hij zegt dat vervoerder Syntus aangaf geen goede dienstregeling te kunnen maken, omdat het op het traject Arnhem-Zevenaar-Doetinchem al zo druk is. „Toen hebben we zelf een dienstregeling gemaakt en daar kan Syntus mee uit de voeten.“

Daarnaast speelde het probleem van de lift die Westervoort wil hebben, zodat het op een dijk gelegen station ook voor gehandicapten bereikbaar is. Modder: „De rijksoverheid wil daar geen geld voor geven. We hebben besloten dat de Stadsregio het geld geeft.“

In het stuk van burgemeester en wethouders wordt van leer getrokken tegen de Stadsregio, ‘die verzuimd heeft harde afspraken te maken met de verantwoordelijke instanties vervoerder Syntus en ProRail, die het station moet bouwen, waardoor de realisatie later wordt’. Ook geeft de gemeente aan dat er een stappenplan moet komen ‘om het proces in goede banen te leiden’ en ‘dat bekeken moet worden of onnodig gemaakte kosten op de Stadsregio verhaald kunnen worden’.

Modder: „De gemeente is op de hoogte gesteld, wat ze zegt is achterhaald.“

Verantwoordelijk wethouder Ciska Wobma wilde gisteren geen commentaar geven.

U bent hier