h

Station Westervoort is emotioneel project

5 juli 2006

Station Westervoort is emotioneel project

WESTERVOORT - Afstuderen op een stationsontwerp voor Westervoort? Hts - studenten Marc Hermsen en Bart van der Veen deden het met een dikke zeven. „Het is en blijft een fictief onderzoek, maar het zou zonde zijn om er niks mee te doen.

Na vier maanden zwoegen en vooral hard studeren siert het afstudeerproject van Marc Hermsen (24) uit Westervoort en Bart van der Veen (20) uit Ede de hal in het gemeentehuis van Westervoort. Hier staat de maquette van een fictief station in Westervoort. Bij de maquette liggen maar liefst vier boekwerken waarin de studenten hun keuzes verantwoorden en de techniek uitleggen. „Wij vinden het belangrijk dat het station goed bereikbaar is, dat het goed in de omgeving past en dat het stationsgebied een sociaal veilige plaats wordt. Dat zie je dan ook terug in ons ontwerp“, vertelt Hermsen.

De jonge ingenieur komt uit Westervoort. „Ik kende de discussie rondom de ontwikkeling van het station. Ik weet dat het een emotioneel project is. Westervoort is een klein dorp. Als er nieuws over het station is spreekt zich dat als een lopend vuurtje rond. Daarom hadden we vooraf met de gemeente afgesproken bijvoorbeeld geen buurtonderzoek te doen. Dat zou de mensen misschien ongerust maken. Het is en blijft immers een fictief plan.“

De ingenieurs hebben ondanks dat het project zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Zo zie je op de maquette onder het perron een onderdoorgang. Hermsen: „Het station ligt op zes meter hoogte. Wij hebben ervoor gekozen om onder het perron een open ruimte te maken. Hier is ruimte om een terras aan te leggen en winkels of kantoren te vestigingen. Dat vergroot de sociale controle bij het station. Bovendien is het centrum zo makkelijk bereikbaar voor mensen die in de nabijheid van het station komen te wonen.“

PvdA raadslid Rinus van Schie, voorvechter van het station, vindt dit een interessante gedachte. „Een onderdoorgang onder het perron is een goed idee. Het zou zelfs een gemiste kans zijn om in het uiteindelijke ontwerp geen onderdoorgang te maken. In de toekomst komen er in nieuwbouwwijk Beekenoord veel jonge gezinnen wonen. De onderdoorgang is dan een goede ontsluitingsroute voor fietsers en kinderen die naar het centrum of naar school gaan.“

Ook Ciska Wobma, wethouder van de gemeente Westervoort, vindt dat het stationsontwerp er goed uit ziet. „Het resultaat is leuk geworden. Er zitten best goede elementen en ideeën in het plan. Het zou zonde zijn om daar niks mee te doen.“

Wobma vond het interessant om de plannen van de jonge ingenieurs te lezen. „De studenten hebben hierin al hun creatieve tijd gestoken. Met randvoorwaarden zoals de kosten is minder rekening gehouden.“

De hts-studenten hebben in hun plan wel kostenverlagende mogelijkheden beschreven. Hermsen: „We hebben deze plannen niet tot in detail uitgewerkt, maar men zou de kosten kunnen dekken door bijvoorbeeld winkels in de onderdoorgang te vestigen en woningen te bouwen in de spoordijk.“

Winkels in de spoordijk ziet Van Schie niet zitten. „Meer winkels in Westervoort is niet rendabel. Ik heb ooit uitgerekend dat stationswinkels minimaal 4000 passanten per dag moeten hebben om te overleven.

U bent hier