h

SP Westervoort

8 mei 2012

CURSUS "POLITIEKE BASISVORMING"

Waar komt de SP eigenlijk vandaan en hoe heeft ze zich als politieke partij ontwikkeld? Wat willen SP’ers eigenlijk, wat is hun visie op de samenleving en waar komt die vandaan? En hoe brengt de SP dit alles in praktijk?

Lees verder
8 mei 2012

Het opschorten van de huishoudtoets met een "maar"

Meerdere vraagtekens over huishoudtoetsDe Colleges van B&W van de vier Liemerse gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar hebben besloten om de voorbereidingen in verband met het invoeren van de huishoudtoets voor mensen met een bijstandsuitkering voorlopig op te schorten. Dit geldt echter niet voor nieuwe aanvragen. Inwoners die vanaf heden een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering worden in behandeling genomen inclusief de huishoudtoets! Wanneer blijkt dat een aanvrager niet in aanmerking komt voor een uitkering in verband met de huishoudtoets, dan wordt deze aanvraag zolang geparkeerd. In individuele gevallen kan daarbij maatwerk worden toegepast.

Lees verder
29 april 2012

SP Westervoort en de nieuwe bijstandswet

De nieuwe Wet Werk en Bijstand (Wwb) treedt per 1 juli in werking. Vanaf deze datum worden de gezinsinkomens bij elkaar opgeteld om te bepalen of iemand nog recht heeft op een (aanvullende) bijstand uitkering van de gemeente. Per huishouden wordt er dus een gezinsuitkering verstrekt. Deze wet zal voor vele gezinnen dramatische gevolgen hebben. Inwonende kinderen met een inkomen uit werk of uitkering boven de gestelde criteria in de wet, zullen de ouders moeten onderhouden. Kansen om te sparen voor de eigen toekomst wordt nihil. Ditzelfde geldt ook voor overige gezinsleden als een inwonende ouder, broer of zus.

Lees verder
21 maart 2012

Het "wij" gevuul van B&W

Menig Westervoortse burger kan zich geen uitje meer naar o.a. de bioscoop veroorloven of heeft problemen om de noodzakelijke eigen bijdrage van de (GGZ) Zorg op te brengen. Er wordt snoeihard ingegrepen in het welzijn van vele Westervoortse inwoners. Niet alleen door de rijksoverheid, maar ook door ons lokaal bestuur. Denk hierbij o.a. aan de keuzes die de gemeente maakt in de WMO. Ondanks dit alles gaat ons voltallig College van Burgemeester en Wethouders naar het dure 100 jarig VNG jubileum feest.
Uitgaven VNG Feest
De kosten van bijna 800 euro per persoon is voor het college geen belemmering. Burgemeester Jos Geurkens: "Wij gaan doelbewust allemaal. Het is onze moederorganisatie en dan mag 100 jaar best gevierd worden. Andere jaren zijn we wel terughoudend en ging niet iedereen."
In de afgelopen periode heeft de SP meerdere keren zichtbaar gemaakt dat het "wij" gevoel van ons gemeente bestuur en de omliggende gemeenten vaak ver te zoeken is.

Lees verder
4 maart 2012

Algemene Leden Vergadering

Deze staat in het teken van het komende SP congres op 2 juni in Breda. SP Westervoort mag daar twee afgevaardigden naar toe sturen.
Algemene Leden Vergadering
SP Westervoort zal tijdens de Algemene Leden Vergadering, samen met de SP afdelingen van Duiven en Zevenaar, een presentatie geven over de congresstukken en kunnen de leden voorstellen doen voor wijzigingen en toevoegingen. SP leden zijn dan ook van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De Algemene Leden Vergadering zal op 15 maart a.s. plaats vinden in het CCOG in Duiven en start om 20.00uur.

Lees verder
17 november 2011

Nieuw afdelingsbestuur

In de ledenvergadering van woensdag 16 november, is er een nieuw afdelingsbestuur gekozen.


ledenvergadering

Het is een informatieve bijeenkomst geweest, waarbij de aanwezige leden kennis konden nemen van de activiteiten van de afdeling. Tijdens dit overleg was er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Er was een levendige discussie omtrent het thema Europa en dan met name de rol van het ESM. De avond werd afgesloten met een drankje. Het nieuw gekozen bestuur bedankt de leden voor hun interesse en vertrouwen.

Lees verder
14 november 2011

Ledenvergadering 2011

Op woensdag 16 november a.s. zal er een algemene ledenvergadering worden gehouden in 't Simpke, de Leigraaf (tussen huisnr. 26 en 28)


ledenvergadering

Het bestuur zal de activiteiten toelichten waar de afdeling Westervoort de afgelopen periode mee bezig is geweest. Er zal uiteraard ook aandacht voor de toekomst zijn. Ook zal er een nieuw bestuur gekozen worden, waarvan een paar bekende en ook een paar nieuwe personen verkiesbaar zullen zijn. Er zal een korte film worden getoond over Europa en de Euro. Hierna is er gelegenheid tot discussie.

Lees verder
18 oktober 2011

Commissievergadering Ruimte en Veiligheid van 18 oktober 2011

CDA, VVD EN D66 STEMMEN TEGEN DE MOTIE VAN PVDA EN GROENLINKS

Lees verder
12 oktober 2011

Gemeenteraadsvergadering van 12 oktober 2011

1e behandeling Programmabegroting 2012

Lees verder
20 september 2011

ACTIEDAG STOP DE STAPELINGStop de stapeling mars

De Westervoortse leden van de SP lopen mee in de mars van het Plein naar het Malieveld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier