h

SP Westervoort

10 november 2013

STEMHOKJE "HERINDELING? VRAAG DE BURGER OM ZIJN MENING!" ON TOUR DOOR DE LIEMERS

Vrijdag, 8 november, was het SP stemhokje te gast op de markt in Zevenaar. Onder het motto "Herindeling? Vraag de burgers om zijn mening!" konden marktgangers hun stem uitbrengen.

Lees verder
5 november 2013

"Heel de mens" scholingavond

Op 28 oktober is er, in samenwerking met SP afdeling Duiven en Zevenaar, een "Heel de mens" discussieavond geweest met als thema “Europa”. Deze avond is georganiseerd naar aanleiding van het boek van de Belgische schrijver en politicus Peter Mertens "Hoe durven ze?"

Lees verder
4 november 2013

Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 7 november wordt de algemene ledenvergadering 2013 gehouden. Op deze bijeenkomst wordt het bestuur gekozen. Ook wordt de kieslijst en het concept verkiezingsprogramma behandeld.

Lees verder
22 oktober 2013

Discussie/Filmavond "Hoe durven ze?"

Maandag 28 oktober organiseert de SP afdeling Zevenaar een discussieavond. De avond begint met de vertoning van een film uit de documentaire reeks “Hoe durven ze” naar het gelijknamige boek van Peter Mertens. Vervolgens zal gediscussieerd worden onder leiding van Jan Hendriks (SP fractie Zevenaar). De getoonde maatschappelijke ontwikkelingen zullen tegen het licht van het beginselprogramma van de SP, “Heel de Mens” gehouden worden.

Lees verder
24 juni 2013

Maak (alsnog) bezwaar tegen hoge huurverhoging

HuurverhogingDe regering van VVD en PvdA heeft besloten dat de huren dit jaar, voor het eerst sinds jaren, hoger mogen zijn dan de inflatie. Ook is de inkomensafhankelijke ‘gluurverhoging’ dit jaar ingegaan. De SP roept huurders op om het huurverhogingsvoorstel goed te controleren. Een fout in het voorstel is een reden om met succes bezwaar te maken tegen de huurverhoging.
Bij de SP zijn meerdere meldingen binnengekomen van huurders die niet weten of bezwaar kan worden gemaakt tegen de aangezegde huurverhoging van 4% tot 6,5%. Hier zijn ook huurders bij die altijd dachten een zogenaamde vrije sector woning te huren bij een particuliere verhuurder, met een huur soms ver boven de liberalisatiegrens van € 681,02.

Lees verder
16 mei 2013

SP Westervoort in gesprek met woningcorporatie Vivare

Woningcorporatie VivareSP Westervoort heeft donderdag, 16 mei, samen met SP Duiven, een gesprek gehad met woningcorporatie Vivare. Aanleiding hiervoor was de brief over de 'verhuurdersheffing' die SP Duiven en Westervoort onlangs naar Vivare heeft gestuurd voor meer duidelijkheid voor huurder en gemeente.
Mw. Jolande Siemerink en dhr. Wynand Jetten, teammanagers Vivare, hebben hun schriftelijke antwoorden toegelicht op de vragen over de gevolgen van de "verhuurdersheffing" die in de brief van de SP aan Vivare gesteld zijn.

Lees verder
3 mei 2013

SP vraagt Vivare om duidelijkheid voor huurder en gemeente

Woningcorporatie VivareDe SP afdelingen Westervoort en Duiven hebben Woningcorporatie Vivare, middels onderstaande brief, om duidelijkheid gevraagd wat de 'verhuurdersheffing' per 1 juli a.s. gaat betekenen voor huurder en gemeente!
In reactie op deze brief heeft Woningcorporatie Vivare de SP afdelingen Westervoort en Duiven op 16 mei a.s. uitgenodigd voor een gesprek waarin zij toezegt alle vragen te beantwoorden. Middels deze website zal hier verslag van worden gedaan.

Lees verder
10 april 2013

HERINDELING; STANDPUNT VAN DE LIEMERSE SP AFDELINGEN

Maandag 15 april vergaderen de gemeenteraden van Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden en Westervoort over de Liemerse samenwerking. Hierbij kunnen verschillende scenario’s worden gekozen. De keuze die hier gemaakt wordt, is belangrijk voor een aantal zaken in de toekomst.Streeklbord De Liemers

Lees verder
19 maart 2013

HERINDELING? VRAAG DE BURGER OM ZIJN MENING!

SP Westervoort, Duiven en Zevenaar willen een raadplegend referendum bij besluitvorming herindeling Liemerse gemeenten.

Streekbord de Liemers

SP Duiven gaat daarom maandag, 18 maart, als eerste van de Liemerse SP afdelingen in de gemeenteraad een motie indienen om bij besluitvorming over gemeentelijke herindeling eerst een raadgevend referendum te houden. SP Zevenaar zal bij de eerstvolgende mogelijkheid een motie van gelijke strekking indienen en SP Westervoort, die niet vertegenwoordigd is in de raad, zal via het inspreekrecht de gemeenteraad en het college om draagvlak vragen. ›

Lees verder

Pagina's

U bent hier